Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Vand, sanitet og hygiejne

Formålet med WASH projekter er at forbedre sundheden blandt lokalbefolkningen i det pågældende område.
WASH projekter sigter således imod at levere sikker og pålidelig drikkevand, basal sanitet (toiletter) og grundlæggende uddannelse i hygiejne.

Fødevaresikkerhed

Der er opnået fødevaresikkerhed, når alle mennesker til enhver tid har fysisk, social og økonomisk adgang til tilstrækkelige, sikre og nærende fødevarer, som dækker deres ernæringsbehov og opfylder deres fødevarepræferencer, så de kan føre et sundt og aktivt liv. Fødevaresikkerhed er for det enkelte individ en menneskeret.

Miljø

Bæredygtig udvikling er en vision om fremtiden, om hvordan vi forvalter fremtiden her og nu. Bæredygtig udvikling er at tage ansvaret for resultaterne af det vi gør nu og her, men som har konsekvenser for andre til en anden tid og/eller et andet sted.

Beredskab

IUGs engagement på beredskab bidrager med teknisk viden og kapacitetsopbygning til katastrofeområder. Beredskabsgruppen bistår andre ngo’er i alle faser af nødhjælpsindsats gennem tilvejebringelse af tekniske løsninger.  

Hvordan bidrager du:

Bliv medlem

Årlig donation

Besøg vores webshop


Når indbetalingen er godkendt af medlemsadministratoren, modtager du en bekræftelse via e-mail.

Bankoverførsel
Danske Bank
Reg nr: 3543
Konto: 3543626236

Husk at angive dit navn og e-mail.