Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Den åbne monitor, der løbende måler vandforbruget i Gandorhun

Informations- og kommunikationsteknologi

Det fagtematiske netværk ICT har til formål at samle Ingeniører Uden Grænser aktiviteter vedrørende dataindsamling og databehandling. Netværket agerer som leverandør af ICT-løsninger til de øvrige fagtematiske netværk.

Arbejdet inkluderer rådgivning, projektering, udvikling, installation og drift af de til ICT-løsningen knyttede elektroniske systemer med tilhørende software m.v.
Eksempler herpå dataindsamling via GIS apps (ViewWorld), monitorering af vandpumper, vandværk, solcellebaseret forsyning, kølecontainere mv. og databehandling samt præsentation af data herfra.

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor ICT

Internet Of Things (IoT)

Systemer til on-site monitering på de af IUG etablerede sites på verdensplan (eks. herpå er vandværk baseret på pilotprojektet i Freetown og Gandorhun). Mulige samarbejdspartnere kunne være Grundfos, Kamstrup, IBM mv. SDU er en aktiv partner og frivillige derfra har oprettet denne side til at overvåge vandtårnene.

Humanitær Data analyse

Processering og præsentation af data fra IUG projekter herunder GIS data samt data fra IoT enheder installeret på de af IUG etablerede sites på verdensplan. I analysen indgår værktøjer som eks. GIS applikationer, værktøjer som R og Python, statistiske og "big data" algoritmer mv. Mulige samarbejdspartnere kunne være OpenStreetMap.org MapAction mv.

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

IUG arbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Kontakt IUGs sekretariat: info@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk ICT.

 

Få et indblik i datatransmissionerne i Sierra Leone - se mere her 

Læs mere om vores datamonitoreringssystemer

Dyk ned i vores projekter med ICT i vores projektdatabase

 

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Kalvebod Brygge 31
1560 København V

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Følg IUG på

Vidste du at...

spædbørnsdødeligheden i Sierra Leone er på 82 ud af 1000 levendefødte? Det er det andet højeste tal i verden.