Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG har etableret vand og sanitet i små lokalsamfund i Afrika

Vand, Sanitet og Hygiejne – WASH

Vand er essentiel for bæredygtig udvikling. Vandressourcer er kilde til fødevareproduktion, energi og central for sundhed. Samtidig har forvaltning og fordeling af vandressourcer central betydning for økonomisk udvikling bekæmpelse af fattigdom og lighed mellem kønnene. Det handler i dag om meget mere end at bygge brønde - det handler også om, hvordan vi passer på vores vandressourcer, hvordan vi sikrer retfærdig fordeling og forvaltning af vandressourcer lokalt og globalt, og hvordan balancerer vi forskellige formål på bæredygtig vis i såvel miljø, social og økonomisk henseende mv.

Sygdomsbekæmpelse er et centralt og betydningsfuldt tema i IUGs projekter på WASH.  IUG sikrer derfor ikke kun adgang til rent vand, men kombinerer med undervisning i hygiejne for lokalsamfundene, samt etablerer lokale sundhedskomiteer som opretholder oplysningen om vigtigheden af god hygiejne til lokalbefolkningen. Igennem etablering af brønde, latriner samt undervisning i vedligehold og hygiejne, opnår IUGs projekter en stærk positiv indvirkning på folkesundheden og den generelle levestandard i de små lokalsamfund.

IUGs projekter på vand, sanitet, hygiejne og sundhed (WASH) sikrer adgang til rent vand og ordnede sanitære forhold for verdens fattige. IUG ser adgang til rent vand som en menneskeret og forbedring af sundhed som et basalt og første skridt i forbedring af fattiges levevilkår.

Det tematiske netværk på WASH er funderet i dybdegående teknisk viden og ekspertise fra IUGs base af frivillige. Med ønsket om at forbedre sundheden og den generelle levestandard for verdens fattige, indgår erfarende, studerende og nyuddannede frivillige i idégenerering og faglig sparring om at udvikle innovative og bæredygtige løsninger på WASH-området.  

 

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor WASH

 • Hydrologi
 • Hydrogeologi
 • Geologi
 • Vandkvalitet
 • Vandbehandling
 • Vandboring
 • Håndgravet brønde
 • Pumper
 • Vand distrubitions-systemer
 • Regnvands-opsamling
 • Vedligeholdelse
 • Sanitære faciliteter
 • CLTS training (Community-led Total Sanitation)
 • Oplysnings-kampagner
 • Design
 • Kvalitetskontrol
 • Undervisning i hygiejne

 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

IUG arbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Kontakt IUGs tovholder Erland Stubkjær Christensen esc@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk Vand, Sanitet og Hygiejne.

 

 

Efter det store mudderskred i Freetown i Sierra Leone i 2017, har IUG sammen med de to partnerorganisationer World Hope International Sierra Leone og Skill Pool gennemført et klimatilpasningsprojekt, der skal lede vandet ud af byen.

I september 2022 afholdt IUG en workshop under IWA-vandkongressen WWCE2022: 

Læs den opsummerende rapport her

 

Se alle WASH-projekter i vores projektdatabase

 

FN: Rent vand og sanitet

 

Vand er en grundlæggende forudsætning for alt liv på jorden og dermed en forudsætning for bæredygtig udvikling. En meget stor del af verdens befolkning, der lever i fattigdom, har ikke adgang til rent vand og basal sanitet. 

FNs Verdensmål nr. 6 skal forandre vores verden.

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget en tank til opsamling af regnvand og har koblet skolen til den offentlige vandforsyning.