Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG har etableret vand og sanitet i små lokalsamfund i Afrika

Vand, Sanitet og Hygiejne – WASH

Vand er essentiel for bæredygtig udvikling. Vandressourcer er kilde til fødevareproduktion, energi og central for sundhed. Samtidig har forvaltning og fordeling af vandressourcer central betydning for økonomisk udvikling, bekæmpelse af fattigdom og lighed mellem kønnene. Det handler i dag om meget mere end at bygge brønde - det handler også om, hvordan vi passer på vores vandressourcer, hvordan vi sikrer retfærdig fordeling og forvaltning af vandressourcer lokalt og globalt, og hvordan balancerer vi forskellige formål på bæredygtig vis i såvel miljø, social og økonomisk henseende mv.

Sygdomsbekæmpelse er et centralt og betydningsfuldt tema i IUGs projekter indenfor WASH. IUG sikrer derfor ikke kun adgang til rent vand, men også undervisning i hygiejne i lokalsamfundene og etablerer lokale sundhedskomiteer som opretholder oplysningen om vigtigheden af god hygiejne til lokalbefolkningen. Igennem etablering af brønde, latriner og vandtårne samt undervisning i vedligehold og hygiejne, opnår IUGs projekter en stærk positiv indvirkning på folkesundheden og den generelle levestandard i de små lokalsamfund.

IUGs projekter om vand, sanitet, hygiejne og sundhed (WASH) sikrer adgang til rent vand og ordnede sanitære forhold i sårbare og udsatte samfund i det Globale Syd. IUG ser adgang til rent vand som en menneskeret og forbedring af sundhed som et basalt og første skridt i forbedring af levevilkårene.

Det tematiske netværk på WASH er funderet i dybdegående teknisk viden og ekspertise fra IUGs medlemmer. Med ønsket om at forbedre sundheden og den generelle levestandard i nogle af verdens fattigste samfund, indgår erfarne, studerende og nyuddannede frivillige i idégenerering og faglig sparring om at udvikle innovative og bæredygtige løsninger på WASH-området.  

 

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor WASH

 • Hydrologi
 • Hydrogeologi
 • Geologi
 • Vandkvalitet
 • Vandbehandling
 • Vandboring
 • Håndgravet brønde
 • Pumper
 • Vand distrubitions-systemer
 • Regnvands-opsamling
 • Vedligeholdelse
 • Sanitære faciliteter
 • CLTS training (Community-led Total Sanitation)
 • Oplysnings-kampagner
 • Design
 • Kvalitetskontrol
 • Undervisning i hygiejne

 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

IUG samarbejder med partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund og andre NGO'er i det Globale Syd. Vi støtter bl.a. vores partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. Herved støtter vi vores partnere og lokalsamfund med at forbedre deres livsvilkår og opnå et indkomstgrundlag med fokus på bæredygtig udvikling.

Kontakt IUGs tovholder Arne Palsbirk ap@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk Vand, Sanitet og Hygiejne.

 

 

Efter det store mudderskred i Freetown i Sierra Leone i 2017, gennemførte IUG, sammen med de to partnerorganisationer World Hope International Sierra Leone og Skill Pool et klimatilpasningsprojekt, der skulle lede vandet ud af byen.

I september 2022 holdt IUG en workshop under IWA-vandkongressen WWCE2022: 

Læs den opsummerende rapport her

 

Se alle WASH-projekter i vores projektdatabase

 

Vidste du at...

spædbørnsdødeligheden i Sierra Leone er på 82 ud af 1000 levendefødte? Det er det andet højeste tal i verden.