Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Bæredygtig energi


IUGs projekter omhandlede bæredygtig energi bidrager til løsninger der sikrer stabil elforsyning til små lokalsamfund samt bidrager til lokalsamfundets udvikling. På verdensplan mangler hver femte person adgang til elektricitet. Manglende elektricitet bevirker bl.a. at afgrøder går til spilde pga. manglede køle- og opbevarings muligheder, at kvinder må føde i mørke, at medicinalt udstyr ikke bliver steriliseret og opbevaret som nødvendigt og står i vejen for den generelle samfundsudvikling.

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor bæredygtig energi 

Bæredygtig energi bidrager til løsninger der bl.a. sikrer adgang til information og kommunikation for fattige befolkninger, stabil elforsyning til lokale sundhedsklinikker og indkomstgrundlag til små lokalsamfund igennem mindre brugerbetalingsløsninger fra soldrevne mobilopladerstationer.

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

IUG samarbejder med partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund og andre NGO'er i det Globale Syd. Vi støtter bl.a. vores partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. Herved støtter vi vores partnere og lokalsamfund med at forbedre deres livsvilkår og opnå et indkomstgrundlag med fokus på bæredygtig udvikling.

Tovholder for det fagtematiske netværk Energi: Bent Michael Nielsen bmn@iug.dk 

Kontakt IUGs sekretariat: info@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk fore Bæredygtig energi.

 

 


 

Værktøjsmanual til at vurdere energisystemer i det Globale Syd

 

IUG har sammen med den lokale partner SEND Sierra Leone udviklet denne værktøjsmanual, der kan bruges til at engagere lokalsamfundet i beslutninger om investeringer i elektricitet til gavn for hele samfundet. Metoderne adresserer bl.a. spørgsmål relateret til elforbrug både i husholdninger og til produktiv brug af energi i virksomheder.


Se alle projekter om bæredygtig energi i vores projektdatabase

 

Vidste du at...

den forventede levealder i Sierra Leone er cirka 52 år. Det er en af verdens laveste.