Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG har etableret soldrevne mobilopladerstationer i fem små landsbyer i Sierra Leone

Bæredygtig energi

IUGs projekter omhandlede bæredygtig energi bidrager til løsninger der sikrer stabil elforsyning til små lokalsamfund samt bidrager til lokalsamfundets udvikling.  På verdensplan mangler hver femte person adgang til elektricitet. Manglende elektricitet bevirker bl.a. at afgrøder går til spilde pga. manglede køle- og opbevarings muligheder, at kvinder må føde i mørke, at medicinalt udstyr ikke bliver steriliseret og opbevaret som nødvendigt og står i vejen for den generelle samfundsudvikling.

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor bæredygtig energi 

Bæredygtig energi bidrager til løsninger der bl.a. sikrer adgang til information og kommunikation for fattige befolkninger, stabil elforsyning til lokale sundhedsklinikker, indkomstgrundlag til små lokalsamfund igennem mindre brugerbetalingsløsninger fra soldrevne mobilopladerstationer samt soldreven energiforsyning til køle – og opbevaringsmuligheder til fødevaresikkerhedsområdet.

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder


IUG arbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund samt lokalbefolkningen og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Kontakt IUGs tovholder Bent Michael Nielsen bmn@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk for bæredygtig energi.

 

Værktøjsmanual til at vurdere energisystemer i Syd

 

IUG har sammen med den lokale partner SEND Sierra Leone udviklet denne værktøjsmanual, der kan bruges til at engagere lokalsamfundet i beslutninger om investeringer i elektricitet til gavn for hele samfundet. Metoderne adresserer bl.a. spørgsmål relateret til elforbrug både i husholdninger og til produktiv brug af energi i virksomheder.

  

 

 

Se alle projekter om bæredygtig energi i vores projektdatabase

 

FN: Bæredygtig energi

Global adgang til moderne, vedvarende energi og renere brændstoffer er en forudsætning for, at bekæmpe mange af de udfordringer, verden står overfor i dag, såsom fattigdom, fødevaresikkerhed, klimaforandringer, rent vand, sundhed og økonomisk vækst. En stor del af den øgede emission af drivhusgasser kommer fra den måde, vi udtrækker, transformerer og bruger fossile brændstoffer til energi. 

FNs Verdensmål nr. 7 skal forandre vores verden.

Vidste du at...

kolera er skyld i mere end 100.000 dødsfald hvert år? En sygdom som oftest er forårsaget af forurenet drikkevand.