Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG underviser lokalbefolkningen i affaldshåndtering i Togo

Affald

IUGs projekter vedrørerende affald er med til at afhjælpe nogle af verdens affaldsproblemer som står i vejen for samfundsudvikling og lokalbefolkningens sundhed. Affaldshåndtering har betydning for ethvert samfunds helbred og levevilkår. Mangelfuld affaldshåndtering i udviklingssamfund og samfund udsat for katastrofer resulterer i ophobning af affald og dermed et akkumulerende problem. Den ukontrollerede ophobning af affald forurener miljøet og bidrager til spredning af smitte, akutte sygdomme og høj børnedødelighed. Især udsivning fra affald udgør en trussel mod drikkevandet og sundheden.

IUGs projekter omhandlende affald  sigter på udvikling af lokal affaldshåndtering og for på længere sigt at bidrage til bæredygtig selvhjælp. Med relativt simple investeringer og uddannelse skaber IUG mulighed for at introducere en affaldsbehandling, der kan bidrage til væsentlig forbedring af den lokale befolknings sundhed og livskvalitet.

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor affald 

 IUGs indsats på affaldshåndtering omhandler bl.a. oprydning efter katastrofer og konflikter samt udvikling af lokal affaldshåndtering og uddannelse i denne. IUGs netværk på affald arbejder overordnet indenfor to hovedområder: 

  • Udviklingsprojekter omfattende håndtering af daglig strømme af husholdningsaffald samt affaldshåndtering fra mindre subsistensbrug/produktioner.
  • Akut bistand til håndtering af pludselig opståede strømme af affald fra katastrofer og konflikter. 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

IUG arbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund samt lokalbefolkningen og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Tovholder for det fagtematiske netværk Affald: Brit Schøt-Nielsen bsc@iug.dk 

Kontakt IUGs sekretariat: kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk Affald.

 

Se alle affaldsprojekterne i IUGs projektdatabase

 

I samarbejde med IUGs to partnere DIS og Ocean Plastic Forum, er vi ved at udvikle en barriere, der skal bremse og opsamle de store mængder affald i Aberdeen Creek i Sierra Leones hovedstad Freetown.

 

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Kalvebod Brygge 31
1560 København V

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Følg IUG på