Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Affald

IUGs affaldsprojekter er med til at afhjælpe nogle af verdens affaldsproblemer, som står i vejen for samfundsudvikling og lokalbefolkningens sundhed. Affaldshåndtering har betydning for ethvert samfunds helbred og levevilkår. Mangelfuld affaldshåndtering i udviklingslande og samfund udsat for katastrofer resulterer i ophobning af affald og dermed et akkumulerende problem. Den ukontrollerede ophobning af affald forurener miljøet og bidrager til spredning af smitte, akutte sygdomme og høj børnedødelighed. Især udsivning fra affald udgør en trussel mod drikkevandet og sundheden.

IUGs affaldshåndteringsprojekter har fokus på at bidrage til bæredygtig selvhjælp. Med relativt simple investeringer og uddannelse skaber IUG mulighed for at introducere en affaldsbehandling, der kan bidrage til væsentlig forbedring af den lokale befolknings sundhed og livskvalitet.

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor affald 

IUGs indsatser med affaldshåndtering omhandler bl.a. oprydning efter katastrofer og konflikter samt udvikling af lokal affaldshåndtering og uddannelse af lokalbefolkningen. IUGs netværk for affald arbejder overordnet indenfor to hovedområder: 

  • Udviklingsprojekter omkring håndtering af daglig strømme af husholdningsaffald samt affaldshåndtering fra mindre subsistensbrug/produktioner.
  • Akut bistand til håndtering af pludselig opståede strømme af affald fra katastrofer og konflikter. 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

IUG samarbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund samt lokalbefolkningen og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise med støtte til forbedringer af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Tovholder for det fagtematiske netværk Affald: Brit Schøt-Nielsen bsc@iug.dk 

Kontakt IUGs sekretariat: info@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk Affald.

 

Se alle affaldsprojekterne i IUGs projektdatabase

 

I samarbejde med IUGs to partnere DIS og Ocean Plastic Forum, er vi ved at udvikle en barriere, der skal bremse og opsamle de store mængder affald i Aberdeen Creek i Sierra Leones hovedstad Freetown.

Udfordringerne med affaldshåndtering er vendt betydeligt i markedsbyen Kétao i det nordlige Togo. Sammen med den lokale partner og lokalbefolkningen, har IUG igangsat et affaldshåndteringsprojekt og etableret en affaldsplads, hvor 250 husholdninger er blevet tilknyttet.

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Kalvebod Brygge 31
1560 København V

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Følg IUG på

Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal forbedre mennesker liv i udviklingslande.