Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Arv

Økonomiske tilskud til Ingeniører Uden Grænser er af stor og fundamental betydning for organisationens eksistens, og fortsatte virke med at hjælpe verdens fattigste og marginaliserede befolkningsgrupper.

Ved at betænke Ingeniører Uden Grænser i dit testamente er du med til at bygge en bedre fremtid og hjælpe flere til et liv ud af fattigdom. Med din arv støtter du arbejdet med at bygge skoler og sundhedsklinikker, klimatilpasning, sikre adgang til rent drikkevand og sanitære forhold, affaldshåndtering og bæredygtig energi.

Ved at testamentere selv en mindre del af din arv til vores arbejde, er du med til at gøre en forskel for de små lokalsamfund vi arbejder med. 

Som humanitær organisation betaler Ingeniører Uden Grænser ikke bo-afgift til starten, og hele det testamenterede beløb går derfor ubeskåret til vores udviklingsarbejde. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil betænke IUG i mit testamente?

Et testamente skal være skrevet ned og underskrevet i overværelsen af en notar eller to vidner, der ikke står til at skulle arve ifølge testamentet. Testamentet indeholder typisk oplysninger som:

  • Navn, adresse og CPR-nummer
  • Hvem der skal betænkes og med hvad
  • Hvem der skal bestyre boet efter dig

Det er en god idé at tage kontakt til en advokat og få hjælp til at få oprettet testamentet. Ring til IUG på tlf. 70 27 40 06 eller kontakt os på info@iug.dk

 

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede har lavet testamente?

Det er nødvendigt at lave de tilføjelser eller ændringer, du ønsker, i dit testamente. Det gør du bedst i samarbejde med en advokat. Det behøver ikke at være den samme advokat, som har lavet dit oprindelige testamente.

 

Læs arvelovens regler her

 

Vidste du at...

i Kétao, Togo, er der ingen toiletter? Derfor arbejder IUG for at forbedre de sanitære forhold.