Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Praktikprogram

IUGs praktik/udsendelsesprogram arbejder ud fra forskellige målsætninger, centralt er dog, at organisationen, via udsendelse af dansk fagteknisk viden og kapacitet, søger at opbygge partnerens viden og know how samt søger at udbygge danske fagtekniske  studerendes og nyuddannede viden om det at arbejde globalt, og under andre sociale, økonomiske og kulturelle forhold, og dermed understøtte et øget internationalt fokus på dansk  fagteknisk  kapacitet fra en praktisk tilgang.

Hvis udsendelsen indgår i et studieforløb, og den udsendte dermed er studerende, vil udsendelsen altid have form som et praktikforløb, hvorfor den studerende ikke vil have specifikke ansvarsområder, der påhviler denne i forhold til projektimplementering.

Vi slår løbende praktikstillinger op til at bistå vores projekter.

 

Se vores ledige praktikstillinger her

 

 

"Under min praktik var jeg baseret i Kenema i Sierra Leone. Jeg arbejdede med nogle fantastiske teams – både i Danmark og i Sierra Leone, og det gik rigtig godt. Baseret på de første tre måneder var jeg ivrig efter at lære mere, og jeg endte med at forlænge mit ophold til fem måneder, hvilket jeg var meget tilfreds med."

Daniela Dasic, læser til bygningsingeniør på DTU

I praktik hos IUG:

Læs eksempler på praktikopgaver hos IUG:

I praktik på en STEM-skole i Sierra Leone
- David fortæller om arbejdet med at styrke uddannelsen på en pigeskole. Læs mere  her

Udvikling af barriere til opsamling af affald i Sierra Leone
- Peter fortæller om arbejdet med at udvikle en barriere til brug i Sierra Leone. Læs mere her

 


 

Mød Sara Karlskov, der her fortæller om sine forskellige praktikopgaver med klimatilpasning hos Ingeniører Uden Grænser.

Sara var udsendt med IUG i Sierra Leone i tre måneder i foråret 2023.

David Bysted giver et indblik i sine praktikopgaver hos IUGs partner SEND i Sierra Leone, hvor han bl.a. underviste i STEM-dag på en pigeskole.

David var udsendt med IUG i tre måneder i foråret 2023.

Målsætning for IUGs praktikker

  • Kapacitetsopbygning af IUGs partners tekniske kapacitet, gennem videndeling og erfaringsudveksling.  
  • Opbygge internationale erfaringer blandt IUGs medlemmer, bl.a. hos ingeniører, maskinmestre, geologer, biologer m.fl. 
  • Understøtte og opbygge fokus og forståelse blandt IUGs medlemmer omkring bæredygtig udvikling, fattigdomsbekæmpelse og opfyldelsen af FNs Verdensmål.
  • Støtte op om udførelsen af partner- og projektaktiviteter.
  • Understøtte muligheden for praktisk erfaring i IUGs projekter.

 

Placeringer

Placeringen i praktikperioden kan foregå både på hovedkontoret i København og hos IUGs samarbejdspartnere, som driver projekterne i det Globale Syd - eller en kombination af begge dele. IUG dækker omkostninger til rejse og forsikring samt pr. diem til dækning af kost og logi. Læs mere her

 

Arbejdsopgaver

Ved enhver udsendelse vil der inden afrejse blive udarbejdet en klar opgaveformulering over de opgaver, som den udsendte er ansvarlig for at løfte og rapportere om løbende. Opgaverne vil blive defineret i samspil mellem IUGs projektleder, partnerorganisation samt den udsendte. Som hovedregel vil opgaverne altid relatere sig til de samarbejdsrelationer / projekter, som IUG har med partneren i modtagerlandet.

En arbejdsopgave består ofte af en afgrænset og veldefineret opgave, som er defineret særligt til den udsendte. Det kan for eksempel være at gennemføre en teknisk analyse, indsamle teknisk dokumentation, udføre tekniske studier/ tests af et særligt emne, eller udarbejde en evaluering.

Sideløbende med den specifikke arbejdsopgave forventes det, at udsendte deltager i det løbende projektarbejde, dog uden at have nogle overordnede ansvarsområder, og indgår som en aktiv del af projektteamet.

Krav til udsendte /praktikant

  • Den udsendte skal være bosiddende i Danmark eller være studerende ved et dansk universitet.
  • Den udsendte skal være medlem af IUG, før udsendelsen påbegyndes.
  • Den udsendte skal, hvis det ønskes af IUG, tage specifikke kurser (sikkerhed i felten og førstehjælp etc.).
  • Hvis der er nationale/ internationale definerede standarder i relation til den tekniske opgave, der skal løses, forventes det, at den udsendte har kendskab og forholder sig til disse under opholdet.
  • Den udsendte skal have bestået sin bacheloreksamen eller lignende - i enkelte tilfælde accepteres studerende, der endnu ikke har afsluttet deres bacheloreksamen, hvis ansøgeren i stedet ligger inde med erfaringer/ kompetencer, der på anden vis kompenserer for dette.  

 

”Under vores praktik fik vi til opgave at designe en dataindsamlingsmetode til at gennemføre deltagende klimarisikovurderinger i ti landdistrikter sammen med den lokale partner. Praktikken omfattede seks ugers feltstudie, hvor vi testede og færdiggjorde metoden, inden vi indsamlede data i de involverede landsbyer.”

Anna Hammelboe Kraglund, Miljøplanstuderende, RUC og Rikke Kristiansen Sustainable Cities-studerende, Aalborg Universitet.

Ansøgninger

IUGs praktikopslag bliver løbende slået op her. Der er ingen faste perioder for udsendelser eller faste udsendelsesrunder, da det helt afhænger af behovet i de enkelte projekter. En ansøgning til en af de opslåede praktikstillinger skal indeholde selve ansøgningen med en beskrivelse af ansøgers motivation og kvalifikationer i forhold til opgaven, som skal løses under udsendelsen, samt hans/hendes ideer til, hvordan opgaven kan løses. Desuden skal ansøgningen indeholde et Curriculum Vitae og relevant dokumentation.

Ansøgninger og CV skal skrives på engelsk, så dokumenterne kan deles med partner i udsendelseslandet. Dokumenterne sendes samlet på e-mail i en samlet pdf-fil med efternavn, navn og projekt, eks. Hansen_Mette_Klima. Send venligst ansøgning og eventuelle spørgsmål til generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen dlm@iug.dk Derudover skal der udfyldes en ansøgningsformulár med basisinformationer om ansøgeren.

 

For yderligere information kontakt IUGs sekretariat på info@iug.dk  / tlf. 70 27 40 06

Læs mere 

 

IUGs praktikprogram realiseres med støtte fra en række donorer. 

 

Følg IUG på