Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Praktik hos IUG

IUG tilbyder løbende praktikforløb med tilknytning til vores partnere i det Globale Syd. Via udsendelsen af danske studerende opbygger vi partnernes viden og know how, samtidig er praktikanten er bindeleddet mellem vores projektgruppe i Danmark og vores partnere i Syd. Derudover får praktikanterne mulighed for at bringe deres kompetencer fra studiet i spil og styrke deres viden om globalt udviklingsarbejde i en global kontekst. 

Vi slår løbende praktikstillinger op til at bistå vores projekter.

 

Se vores ledige praktikstillinger her

 

 

"Under min praktik var jeg baseret i Kenema i Sierra Leone. Jeg arbejdede med nogle fantastiske teams – både i Danmark og i Sierra Leone, og det gik rigtig godt. Baseret på de første tre måneder var jeg ivrig efter at lære mere, og jeg endte med at forlænge mit ophold til fem måneder, hvilket jeg var meget tilfreds med."

Daniela Dasic, læser til bygningsingeniør på DTU

I praktik hos IUG:

Læs eksempler på praktikopgaver hos IUG:

I praktik på en STEM-skole i Sierra Leone
- David fortæller om arbejdet med at styrke uddannelsen på en pigeskole. Læs mere  her

Udvikling af barriere til opsamling af affald i Sierra Leone
- Peter fortæller om arbejdet med at udvikle en barriere til brug i Sierra Leone. Læs mere her

 


 

Mød Sara Karlskov, der her fortæller om sine forskellige praktikopgaver med klimatilpasning hos Ingeniører Uden Grænser.

Sara var udsendt med IUG i Sierra Leone i tre måneder i foråret 2023.

David Bysted giver et indblik i sine praktikopgaver hos IUGs partner SEND i Sierra Leone, hvor han bl.a. underviste i STEM-dag på en pigeskole.

David var udsendt med IUG i tre måneder i foråret 2023.

Målsætning for IUGs praktikker

  • Kapacitetsopbygning af IUGs partners tekniske kapacitet, gennem videndeling og erfaringsudveksling.  
  • Opbygge internationale erfaringer blandt IUGs medlemmer.
  • Understøtte og opbygge fokus og forståelse for bæredygtig udvikling, fattigdomsbekæmpelse og opfyldelsen af FNs Verdensmål.
  • Støtte op om udførelsen af partner- og projektaktiviteter.


Placeringer

Praktikforløbene kan foregå både på sekretariatet i København, hos IUGs samarbejdspartnere, som driver projekterne i det Globale Syd - eller en kombination af begge dele. IUG dækker omkostninger til rejse og forsikring samt pr. diem til dækning af kost og logi. Læs mere her

 

Arbejdsopgaver

Før udsendelsen vil der blive udarbejdet en klar opgaveformulering over de opgaver, som den praktikanten er ansvarlig for at løfte og rapportere om løbende. Opgaverne vil blive defineret i samspil mellem IUG og partnerorganisation. Som hovedregel vil opgaverne altid relatere sig til de samarbejdsrelationer / projekter, som IUG har med partneren i modtagerlandet.

En arbejdsopgave består ofte af en afgrænset og veldefineret opgave. Det kan for eksempel være at gennemføre en teknisk analyse, indsamle teknisk dokumentation, udføre tekniske studier/ tests af et særligt emne, eller udarbejde en evaluering.

Sideløbende forventes det, at praktikanten deltager i det løbende projektarbejde, dog uden overordnede ansvarsområder, indgår som en aktiv del af projektteamet og sender kommunikationsmateriale hjem til IUGs forskellige platforme (hjemmesiden, sociale medier, nyhedsbrev osv.).

Krav til praktikanten

  • Bosiddende i Danmark eller være studerende ved et dansk universitet.
  • Medlem af IUG, før udsendelsen påbegyndes.
  • Deltage i specifikke kurser (sikkerhed i felten og førstehjælp etc.).
  • Bestået bacheloreksamen eller lignende - i enkelte tilfælde accepteres studerende, der endnu ikke har afsluttet deres bacheloreksamen, hvis ansøgeren i stedet ligger inde med erfaringer/ kompetencer, der på anden vis kompenserer for dette.  

 

”Under vores praktik fik vi til opgave at designe en dataindsamlingsmetode til at gennemføre deltagende klimarisikovurderinger i ti landdistrikter sammen med den lokale partner. Praktikken omfattede seks ugers feltstudie, hvor vi testede og færdiggjorde metoden, inden vi indsamlede data i de involverede landsbyer.”

Anna Hammelboe Kraglund, Miljøplanstuderende, RUC og Rikke Kristiansen Sustainable Cities-studerende, Aalborg Universitet.

Ansøgninger

IUGs slår løbende praktikopslag op. Praktikperioderne tilrettelægges som udgangspunkt indenfor de forskellige semestre, men det helt afhænger af behovet i de enkelte projekter. En ansøgning til en af de opslåede praktikstillinger skal indeholde selve ansøgningen med en beskrivelse af ansøgers motivation og kvalifikationer i forhold til opgaven, som skal løses under udsendelsen, samt hans/hendes ideer til, hvordan opgaven kan løses. Desuden skal ansøgningen indeholde et Curriculum Vitae og relevant dokumentation. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

For yderligere information kontakt IUGs sekretariat på info@iug.dk  / tlf. 70 27 40 06

Læs vores retningslinjer her 

 

IUGs praktikprogram realiseres med støtte fra en række donorer. 

 

Følg IUG på

Vidste du at...

cirka 87% af befolkningen i Sierra Leone ikke har adgang til det nationale el-net? Derfor arbejder IUG for at etablere solcellesystemer i landsbyer.