Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

IUG opfører dansk vandværk i Sierra Leone

Et doneret dansk vandværk er ved at blive opført i Sierra Leones hovedstad Freetown. Morten Møller fra Grundfos er rejst til Sierra Leone for at assistere IUGs lokale partner med opførelsen.

Tidligere forsynede vandværket borgene i Aagerup på Sjælland med vand, men efter at det blev taget ude af drift valgte forsyningsselskabet Fors A/S at donere det nedlagte vandværk til IUG.

Vandværket er stadig fuldt funktionsdygtigt og har langt fra udtjent sin levetid. Derfor er IUG sammen med den lokale partner Water4Ever (W4E) i gang med at genopføre vandværket, som skal forsyne omkring 5.000 indbyggere med rent drikkevand.


Det er ikke uden problemer at genopføre vandværket i en vestafrikansk kontekst og forløbet har varet i flere år. Projektet har undervejs måtte skifte placering fra den oprindelige lokation, da det viste sig, at der ikke var vand nok i undergrunden til at anvende pumperne.

I stedet bliver vandværket nu opført i Waterloo, en forstad til hovedstaden Freetown. Planen er at udnytte de eksisterende borehuller i området og forbinde dem til et lille vandforsyningssystem, som W4E driver, så et stigende antal mennesker kan få adgang til rent drikkevand, som er en mangelvare i området.

Da W4E har begrænset erfaring med at installere et system svarende til det danske vandværk, har IUG fået assistance af Grundfos-medarbejderen Morten Møller, som er frivillig i IUG og har indvilliget i at yde support på stedet under installationen – blandt andet med at konfigurere kontrolsystemet i henhold til anlæggets omfang, hvor det normale driftsmønster og det forventede forbrug estimeres i samarbejde med W4E.


Morten Møller fortæller, at arbejdet går planmæssigt og der er mange hjælpende hænder til at løse udfordringerne i en fart. Blandt andet er han sammen med W4E i fuld gang med at installere pumpestyringen, der skal sørge for, at vandet kan komme ud af vandværket og ud til befolkningen.

- "Der bliver nogle erfaringer, som vi skal have indsamlet, når værket kører, så vi kan føde det ind i fremtidige projekter, mht. dimensionering, komponentvalg, driftsmønster osv.,” uddyber han.

Opførelsen af vandværket er blevet muligt med en flot donation fra Rambøll Fonden og med midler til træning og assistance til genopførelsen fra GLOBUS-puljen for Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde.

 

Vidste du at...

den forventede levealder i Sierra Leone er cirka 52 år. Det er en af verdens laveste.