Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Testning af affaldsbarriere i Freetown i Sierra Leone

Plastikaffald er et stigende problem i Sierra Leones hovedstad Freetown, der hober sig op i kanalerne og på bredderne og hver dag flyder uhindret ud i Atlanterhavet. Derfor er to af IUGs frivillige i gang med at teste en barriere, der skal bremse affaldsmængderne i vandet.

I løbet af de seneste måneder har en gruppe af IUGs frivillige og praktikant bygget en barriere, der er blevet testet i Danmark og nu skal stå sin prøve i vandet i Aberdeen Creek i Freetown. Målet er at bremse de store affaldsmængder og samle skraldet op fra vandet til sortering og genanvendelse. Arne Palsbirk og IUGs praktikant Peter Tuxen, har været med til at bygge barrieren hos DIS i Danmark og er i Sierra Leone for at teste, om den virker efter hensigten.

De store mængder plastaffald i havet, har enorme konsekvenser. Det er derfor et rigtig vigtigt projekt, som er blevet til i samarbejde med IUG, DIS, Ocean Plastic Forum og den lokale partner World Hope – Sierra Leone.

Arne Palsbirk og praktikant Peter Tuxen giver her et indblik i arbejdet med at teste og montere barrieren i felten.

Barrieren er vel ankommet til Sierra Leone og ved at blive samlet på lokationen, hvor den skal bruges.

Barrieren opfører sig, som den skal i vandet.

Der er meget plastic at samle op I området, hvor barrieren ønskes at blive placeret.

 

De lodrette rør, som skal holde barrieren på plads, monteres på molen.

Vandstanden svinger i området mellem 0 – 3,2 meter. Barrieren skal derfor kunne bevæge sig uhindret op og ned.

 

Sten tæt på molen, gør det vanskeligt at opsamle affaldet i opsamlingsområdet og skal indtænkes i opsætningen.

Røret forsøges i stedet at blive monteret længere ude i vandet, men de mange sten vanskeliggør, at den kan stå fast.

 

I stedet bliver der monteret to dæk på røret.

Det ser ud til at virke.

 

De nye endekapper passer ikke helt, men ved hjælp af opvarmning lykkes det.

Den næste udfordring bliver at opsamle affaldet fra barrieren. Her er en skitse over, hvordan opgaven forsøges at blive løst og skal testes.

 

Læs mere om processen her

 

Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal forbedre mennesker liv i udviklingslande.