Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG har etableret vand og sanitet i små lokalsamfund i Afrika

Vand, Sanitet og Hygiejne – WASH

Vand er essentiel for bæredygtig udvikling. Vandressourcer er kilde til fødevareproduktion, energi og central for sundhed. Samtidig har forvaltning og fordeling af vandressourcer central betydning for økonomisk udvikling bekæmpelse af fattigdom og lighed mellem kønnene. Det handler i dag om meget mere end at bygge brønde. Hvordan passer vi på vores vandressourcer, hvordan sikrer vi retfærdig fordeling og forvaltning af vandressourcer lokalt og globalt, og hvordan balancerer vi forskellige formål på bæredygtigvis i såvel miljø, social og økonomisk henseende, hvordan kan vi inddrage lokales viden i udvikling af teknologier og vandinfrastruktur etc.

Vand er essentielt for menneskeheden. I 2010 fastslog FN’s Generalforsamling menneskeretten til vand & sanitet og anerkendte, at rent drikkevand og sanitet er essentielle for realisering af alle menneskerettighederne. 

Sygdomsbekæmpelse er et centralt og betydningsfuldt tema i IUGs projekter på vand og sanitet.  IUG sikrer derfor ikke kun adgang til rent vand men kombinerer med undervisning i hygiejne for lokalsamfundene, samt etablerer lokale sundhedskomiteer som opretholder oplysningen om vigtigheden af god hygiejne til lokalbefolkningen. Igennem etablering af brønde, latriner samt undervisning i vedligehold og hygiejne, opnår IUGs projekter en stærk positiv indvirkning på folkesundheden og den generelle levestandard i de små lokalsamfund.

 

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor vand, sanitet og hygiejne


 • Hydrologi
 • Hydrogeologi
 • Geologi
 • Vandkvalitet
 • Vandbehandling
 • Vandboring
 • Håndgravet brønde
 • Pumper
 • Vand distributionssystemer
 • Regnvandsopsamling
 • Vedligeholdelse
 • Sanitære faciliteter
 • CLTS training (Community-led Total Sanitation)
 • Oplysningskampagner

 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder


IUG arbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Kontakt IUGs sekretariat: kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk på vand og sanitet.

 

WASH-projekter 

FN: Rent vand og sanitet

 

Vand er en grundlæggende forudsætning for alt liv på jorden og dermed en forudsætning for bæredygtig udvikling. En meget stor del af personer, der lever i fattigdom, har ikke adgang til rent vand og basal sanitet. Læs mere 

FNs Verdensmål nr. 6 skal forandre vores verden.