Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG bistod med teknisk assistance på Nias, Indonesien efter massivt jordskælv i 2005

Handelsbetingelser

Bestilling og levering

Bestilling af ydelser fra iug.dk sker via accept af bestillingen på iug.dk

Aftalen anses for indgået, når brugeren har accepteret betalingen på iug.dk

For at undgå fejl bør køberen kontrollere, at alle adresser og evt. forsendelsesoplysninger er korrekte. Det er specielt vigtigt, at den indtastede e-mailadresse, som bliver brugt til at sende bekræftelse/e-mailkvittering samt mails vedr. fornyelse af kontingent/abonnement er korrekt.

Ved såvel medlemskab som abonnement er der tale om løbende aftaler, som fortsætter indtil opsigelse. Køber vil således blive opkrævet kontingent eller abonnementsbetaling hvert år til aftalen opsiges. Dette hæves automatisk på anvendte kort ved betaling.

Betaling og priser

De til enhver tid gældende priser for medlemskab og køb af varer oplyses på hjemmesiden på siden Støt IUG / Bliv medlem.

Betaling af ydelser sker via iug.dk, hvortil der kan benyttes Dankort, VISA og Mastercard. Alle priser er i Danske Kroner (DKK) samt inklusiv alle afgifter, moms mm. Betalingen sker via en sikker forbindelse (https). De indtastede oplysninger i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede, og det er således kun NETS, der kan læse dem.

Institutioner og virksomheder, der ikke kan betale med kreditkort, kan vælge at betale via faktura - med eller uden EAN-nr. Institutioner og virksomheder, som får nyt EAN-nr., skal meddele dette til Ingeniører Uden Grænser via mail, brev eller telefon.

Fornyelse af medlemskab / abonnement

Medlemmer / abonnenter modtager mail med besked om fornyelse 14 dage før udløb. Såfremt betaling ikke finder sted, sendes en mail med påmindelse 14 dage efter udløb og igen 30 dage efter udløb. Såfremt betaling af fornyelse ikke finder sted, afsluttes medlemskab / abonnementsaftale.

Automatisk betaling

Medlemmet / abonnenten er tilmeldt automatisk betalingsopkrævning, og betaling af kontingent- / abonnements fornyelse sker automatisk 7 dage før udløb.

Hvis medlemmet / abonnenten får nyt kreditkort/betalingskort, er det medlemmets / abonnentens ansvar at opdatere kortinformationerne ved at vælge ”Forny medlemskab” under ”Bliv medlem”, hvor du kan betale med et nyt kreditkort.

Afmelding af automatisk betaling sker ved at sende en e-mail til info@iug.dk og oplyse navn og kontaktinfo.

Fortrydelsesret

Den almindelige fortrydelsesret på 14 dage gælder ved køb af medlemskab og abonnement. Fortrydelse skal oplyses til Ingeniører Uden Grænser inden for 14 dage pr. brev, pr. mail eller telefonisk.

Opsigelse

Opsigelse af medlemskab eller abonnement skal oplyses til Ingeniører Uden Grænser pr. brev, pr. mail eller telefonisk. Aftalen kan når som helst opsiges, men allerede indbetalt kontingent eller abonnement refunderes ikke.

Personlige oplysninger

For at en bruger kan bestille og betale for medlemskab og abonnement, skal brugeren lade sig registrere med følgende personlige oplysninger:

Navn, adresse og telefonnummer, så vi kan registrere dig som medlem

E-mailadresse: Dette felt skal udfyldes, så Ingeniører Uden Grænser kan sende dig en elektronisk bekræftelse, nyhedsbreve, invitationer til arrangementer samt opkrævning for fornyelse af kontingent eller abonnement. Du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet ved at skrive til info@iug.dk.

Hvis du tegner et støttemedlemskab i Ingeniører Uden Grænser, kan du vælge at oplyse dit CPR-nummer, hvis du ønsker at få indberettet støttebeløbet (det, du betaler minus 100 kr i almindeligt kontingent) som fradragsberettiget til SKAT. Vi behandler dit CPR-nummer med stor fortrolighed og det vil kun blive brugt til dette formål.
Du kan stadig tegne støttemedlemskab uden at oplyse dit CPR-nummer, så kan IUG blot ikke indberette dit støttebeløb til SKAT.

Ved flytning og ændring af e-mailadresse

Ved flytning eller ændring af e-mailadresse er det op til brugeren at fremsende ny adresse og /eller mail pr. brev, pr. mail eller telefonisk.

Opbevaring og anvendelse af data

Iug.dk står inde for at have iværksat de nødvendige tekniske, praktiske og organisatoriske foranstaltninger mod, at person- og betalingsoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller kommer uvedkommende til kundskab.

Oplysningerne vil aldrig blive viderebragt eller solgt til tredjepart.

Kreditkortinformationer håndteres af DIBS og Nets, og oplysningerne bliver ikke registreret eller opbevaret i Ingeniører Uden Grænsers medlemssystem.

Ændring af handelsbetingelser/abonnementsaftale samt ophør af brug m.v.

Såfremt Ingeniører Uden Grænser ændrer i de gældende handelsbetingelser, vil alle medlemmer og abonnenter få en mail med besked om dette.

Vidste du at...

spædbørnsdødeligheden i Sierra Leone er på 82 ud af 1000 levendefødte? Det er det andet højeste tal i verden.