Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Nichlas, IUG's praktikant i Sierra Leone efteråret 2018

Praktikant til IUGs aktiviteter i Sierra Leone: Lokalsamfunds organisering af vandforsyninger forår 2019 (3 måneders udstationering)

Ingeniører Uden Grænser (IUG) tilbyder en praktikplads til en teknisk/naturfaglig studerende (fx ingeniør, maskinmester, teknoantropolog m.fl.) med kulturel forståelse inden for rammerne af IUG’s udsendelsesprogram. Vi leder efter en praktikant med interesse og viden inden for vand, sanitet, IT og kulturændringer.

Kort om projektet

IUG gennemfører i samarbejde med Engineers Without Borders Sierra Leone (EWB-SL) et projekt med fokus på retten til vand og landsbyudvikling i Kenema distriktet i Sierra Leone.

Gennemførelsesperiode: januar 2019 – maj 2019.

De primære mål for projektet er at sikre adgang for 26 mindre landsbyer til rent drikkevand, samt at bidrage til organisering af landsbyernes vandforsyning, vedligehold og brugerbetaling af systemet. Projektet har således dels fokus på befolkningens ret til vand, dels befolkningens pligt til at varetage og sikre fremtidig drift af det nye vandforsyningssystem.

Parallelt med etableringen af en vandforsyning udbygges samarbejdet med universitetet Eastern Polytechnic i Kenema, således at både undervisere og studerende får opbygget teoretiske kompetencer på vandforsyningsområdet, samt får mulighed for at følge og måle på det igangværende projekt.

Praktik og arbejdsopgaver

Praktikanten vil være tre måneder hos EWB-SL i Kenema, Sierra Leone med udrejse i februar 2019.

Formålet med praktikken er at bistå den lokale partner EWB- SL i projektimplementering samt individuel planlægning af de enkelte landsbyer og opnå læring og viden om internationalt udviklingsarbejde fra et fagteknisk perspektiv.

Praktikken vil bestå af forberedelse i Danmark, tre måneders udstationering og en måneds afsluttende rapportskrivning i Danmark (i alt 4 til 5 måneder) - med start i første kvartal 2019.

Projektet indeholder både simple vandbrønde som kan være op til 5 år gamle og nyetableret avancerede boringer m. distributionssystem og der vil derfor være behov for at kunne lave målrettet og differentieret tilgang til den enkelte landsby og Health Development Comitee (HDC).

 • Følge og deltage i den fremtidige udvikling af de 26 landsbyer med henblik på at blive selvkørende i vandforsyning og evt. andre projekter som er afledt af WASH aktiviteter
 • Løbende rapportere sine observationer / læring til relevante partnere og IUG team i Danmark.
 • Støtte den lokale EWB-SL med tilsyn af alle igangværende WASH aktiviteter.
 • Indsamle og strukturere grundlæggende data i det lokalsamfund, hvor vandforsyning etableres, for at skabe et grundlag for monitorering af projekts effekt. Viewworld anvendes til dette.
 • Støtte den løbende supervisering af alle IUGs projektaktiviteter på andre projekter (fx solcellesystemer og forbrændingsovne til klinisk affald).
 • Deltage i organisering og undervisning af lokalsamfund til at tage ejerskab af vandforsyningen. Deltage i dialog og kommunikation med distriktsmyndigheder og det distrikts netværk på vand og sanitetsområdet WASH, som er etableret i tidligere EWB projekter.

Du er..

 • Studerende på et teknisk studie som fx ingeniør eller maskinmester på overbygningsniveau eller nyuddannet
 • Har fagteknisk viden / nysgerrighed inden for vand og sanitet - kendskab til anvendelse af pumper og solenergi er en fordel
 • Interesseret i udviklingssamarbejde og har forståelse for arbejde med andre kulturer, dvs. respekt for kultur, historie og traditioner
 • Flydende i engelsk
 • Medlem af IUG, før du påbegynder din praktikperiode.

Hvem er IUG?

IUG er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer. Vi samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at forbedre livsvilkårene for nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. Vi sikrer lokal forankring og varige løsninger, og vores indsats understøtter en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvem er EWB-SL?

EWB-SL er en søsterorganisation til IUG baseret på professionelt personale og frivillige. Fokus er på udvikling og implementering af teknisk humanitær bistand. EWB-SL søger at opbygge lokal kapacitet i forhold til vedligehold og engagement i egen udvikling via stor inddragelse og konsultation og træning af lokale kræfter. Kontoret i Kenema består af 8 ansatte.

Ansættelse

Som praktikant vil du være udsendt under retningslinjer for praktik i IUG, som kan findes nederst på www.iug.dk/praktik (under ”Læs mere”).

Spørgsmål?

Du kan læse mere om Ingeniører Uden Grænser på vores hjemmeside www.iug.dk. Har du spørgsmål specifikt til stillingen, er du velkommen til at kontakte IUG’s sekretariat på info@iug.dk eller på telefon 70 27 40 06.

Ansøgning

Hvis du er interesseret, så giv os dine informationer i dette spørgeskema og send din ansøgning, CV (begge på engelsk) og evt. anden relevant dokumentation i ét samlet dokument til praktik@iug.dk inden 28. november 2018 kl 12. I emnefelt anføres ”Praktik i Sierra Leone forår 2019”. Samtaler forventes afholdt i uge 49.

Ingeniører Uden Grænser ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge stillingen - uanset køn, alder, etnisk baggrund, religion, handicap eller seksuel orientering.

Se stillingsopslaget på pdf

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Skt. Annæ Plads 16, 3
1250 København K

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Følg IUG på

Informations­møde om IUG

Næste informationsmøde er tirsdag d. 11. december kl. 17:30

Modtag IUGs nyhedsbrev

Følg IUG på

Vidste du at...

IUG har arbejdet for at etablere adgang til rent drikkevand efter de voldsomme oversvømmelser og mudderskred i Sierra Leones hovedstad Freetown i august 2017