Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Projektleder i IUG i forbindelse med mission til Kenema, Sierra Leone

Bliv aktiv i en af IUG's spændende projektgrupper

Der er lige nu mange forskellige muligheder for at blive aktiv ind i IUG's projektarbejde. Læs mere om de enkelte opgaver nedenfor.

Frivillig med sans for logistik til afsendelse af container til Sierra Leone

IUG søger en logistics officer til styring af container med donationer til klinik/skole i projektområder i Sierra Leone i samarbejde med vores lokale partnerorganisationer. Opgaven består blandt andet i logistik, ansøgning til donor om finansiering/sparring med lokal partner om behov og afsendelse i tæt samspil med projektgruppen. Kontakt Dorte dlm@iug.dk for mere information.

Tekniske kompetencer til projektgruppen om solcelledrevet mobilopladning i Sierra Leone

Projektgruppen søger pt to personer til projektet, hvor første fase er en mission i begyndelsen af januar til Sierra Leone med projektlederen.

  1. Teknisk ekspert til at bistå med elektrisk og operationel vurdering af installationer fra pilotprojekt. Desuden skal eksperten bidrage til vurderingen af fremtidige installationer og vedligeholdelser. Vedkommende skal have erfaring med solcellesystemer i landdistrikter og drift af disse. Kontakt projektleder Anders Koldby: ako@iug.dk

  2. Teknisk ekspert, der kan bidrage til undersøgelser og vurderinger af mulighederne for fremtidige indkomstgenererende projekter, herunder forretningsvurderinger og ejerskabsundersøgelser. Eksperten skal hjælpe projektlederen med dette. Eksperten skal have forståelse for de problemer, der skal behandles, og have evnen til at vurdere organisatonsstrukturer, herunder styrker og svagheder. Opgaven kan derfor løses af en yngre person med interesse for området uden at have stor erfaring indenfor dette område. Kontakt projektleder Anders Koldby: ako@iug.dk

Spirende projektleder med kompetencer indenfor vandforsyning

IUG søger en person til at indgå i et projekt i forbindelse med Ingeniørforeningen i Sierra Leone. Vi tænker at lancere et pilot community vandprojekt, hvor der er fokus på at promovere kvindelige unge ingeniører i Sierra Leone - derfor skal det gerne være en yngre kvinde der er med i vores gruppe, men det er ikke et krav. Der er allerede to personer i projektgruppen, men der mangler viden indenfor vandforsyning. Erfaring med vandprojekter, community based projects, kønsspørgsmål, kommunikation og oplysningsaktiviteter og empowerment af kvinder og piger vil være fordele, men er ikke krav. Tidsforbrug er ca 2 til 3 timer om ugen. Kontakt Dorte dlm@iug.dk for mere information.

Support til økonomisk controlling i vandprojekter i Sierra Leone

Vi søger personer med økonomiske kompetencer til at hjælpe med controlling i vandprojekter i Sierra Leone. Opgaven består af kommunikation og vidensdeling med vores lokale partnerorganisationer i at bruge og lave simple projektbudgetter, bogføring og regnskab. Tidsforbrug er ca 2 til 3 timer om ugen. Vi tænker at afholde en samling med potentielle kandidater så vores kasserer Louise kan føre dem ind i vores behov og få en lille gruppe af finansfolk til at spille sammen på tværs af projekterne. Kontakt Christine: cb@iug.dk hvis du er interesseret.

Frivillig med viden om solcellesystemer til affaldsprojekt i Freetown, Sierra Leone

Den nystartede projektgruppe, der arbejder med et lille projekt om affaldshåndtering og behandling af plastaffald i Sierra Leones hovedstad Freetown søger 1 eller 2 medlemmer til projektgruppen til at bidrage med viden om solcellesystemer til det kommende produktions site. Kontakt projektleder Mia Heide for nærmere information: mia@iug.dk

Vil du være frivillig?

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Kalvebod Brygge 31
1560 København V

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Følg IUG på