Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Succesfuld klimaindsats i Sierra Leones slumområder

Klimaforandringerne går hårdt ud over befolkningen i Sierra Leones hovedstad, Freetown, der påvirkes af oversvømmelser, tørke og stigende temperaturer. Siden 2017 har Ingeniører Uden Grænser samarbejdet med lokale partnere om at skabe borgerdrevet klimatilpasningsprojekter i to af de mest udsatte bydele. En særlig udfordring er varmen, der for mange er en stille dræber.

 

Derfor har IUG blandt andet fokus på, hvordan Freetowns befolkning kan gøres mere modstandsdygtige overfor varmetrusler i fremtiden. En af indsatserne bygger videre på tidligere erfaringer og har i løbet af 2021-22 haft fokus på at øge befolkningens bevidsthed om de store risici ved varmen og hvordan nogle af udfordringerne kan løses. F.eks. gennem træplantning, vertikale haver, maling af facader med hvid maling og oplysning om, hvordan leveforholdene kan forbedres.

 

Indsatsen er nået ud til mere end 1.000 indbyggere og har skabt en borgerdialog med vigtige aktører og myndigheder.

 

Læs den spændende evaluering og resultaterne i rapporten her

 

 

Med støtte fra Rambøll Fonden og CISU - Civilsamfund i Udvikling.

Vidste du at...

i Kétao, Togo, er der ingen toiletter? Derfor arbejder IUG for at forbedre de sanitære forhold.