Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Erik Abraham og Helga hjælper et solcellepanel op på et tag

Solceller øger nyfødte børns chance for at overleve

Solskin er der masser af i Sierra Leone. I Kenema-distriktet bliver det nu udnyttet til at sikre strømforsyning på 4 sundhedsklinikker, hvor IUG for nylig har installeret solceller. Så nu behøver fødsler om natten ikke længere foregå i mørke. Desuden bruges elektriciteten til, at vacciner og medicin kan komme på køl, så de kan holde sig i det varme klima.

IUG har arbejdet i området siden 2009. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med søsterorganisationen IUG-Sierra Leone. I juni 2018 var de 2 danske ingeniører Helga Hubeck-Graudal og Erik Abraham af sted for installere solcellerne på sundhedsklinikkerne.

”Vi nåede inden for de 2 uger at få anlæggene installeret på alle 4 klinikker takket være et supereffektivt samarbejde,” siger projektleder Helga Hubeck-Graudal.

Dermed blev der mulighed for at udnytte opholdet til at uddanne sundhedspersonalet på klinikkerne i forsvarlig brug af systemerne.

Det er samarbejdspartneren IUG-Sierra Leone, der kommer til at stå for det basale tilsyn med anlæggene.

”Der er lavet et rapporteringsværktøj til de personer, der skal tilse anlæggene, hvor de bl.a. indberetter batterispændingen. På den måde kan vi følge systemernes performance fra Danmark. Batterierne holder ikke evigt, så der skal holdes øje med, hvornår der kan blive behov for en udskiftning,” forklarer Helga.

   

 

Sundhedsklinikkerne betjener gravide og ammende kvinder samt børn op til 5 år i de landsbyer hvor de er beliggende, samt i oplandet - i alt omkring 10.000 mennesker.

I Sierra Leone dør 94 ud af hver 1.000 fødte børn det første leveår. Det er et af de højeste tal i verden. Til sammenligning er tallet for Danmark 3 ud af hver 1.000 fødte børn.

Det er den statistik som projektet skal hjælpe til med at forbedre.

”Solcelleanlæggene på de 4 klinikker vil forhåbentlig bidrage til at forbedre sundhedstilstanden for både mødrene og deres børn,” siger Helga Hubeck-Graudal.

Projektet har også et miljømæssigt aspekt.

”Vores solcelleprojekter kan give en større afsmitning ved at vi får udbredt know-how om teknologien. Fx har en tidligere frivillig i IUG Sierra Leone nu startet sin egen kommercielle virksomhed, der installerer solcelleanlæg rundt omkring i landet,” fortæller Helga.

Det er en vigtig udvikling i et land, hvor en stor del af byernes strømforbrug bliver dækket af dieselgeneratorer i forbindelse med de mange strømafbrydelser i den offentlige forsyning.

”For folk i Sierra Leone er diesel en meget stor udgiftspost, og samtidig er det skadeligt for luftkvaliteten i nærmiljøet,” siger Helga. "Det giver derfor rigtig god mening at få udbredt et rent og sikkert alternativ som solenergi”.

Følg IUG på

Følg IUG på

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget en tank til opsamling af regnvand og har koblet skolen til den offentlige vandforsyning.