Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Konstruktion af latriner i Sierra Leone

Kom og vær med til at markere toilettet

I Barcelona kan man finde Antoni Gaudís toilet som anses som kunst. I Japan taler toiletterne til dens bruger, og i andre verdensdele er toiletterne belagt med guld. 1.000.000.000 mennesker har ingen adgang til sanitære forhold, og 2.400.000.000 mennesker mangler adgang til ordnede sanitære forhold. 

  

Dårlige eller manglende sanitære forhold begyndte vi at få styr på i Danmark i 1800-tallet, men på verdensplan udgør manglende og dårlige sanitære forhold fortsat en massiv sundheds- og miljørisiko. Dårlige sanitære forhold øger risikoen for sygdomme og fejlernæring idet de lokale vandposter og lokalmiljøet bliver inficeret og der spredes sygdomme. Hvert år dør 315.000 børn af diarré som følge af dårlige sanitære forhold, og kolera er en konstant tilbagevendende epidemi i mange udviklingslande.   

IUG har sanitet og adgang til vand som en mærkesag, og vi har arbejdet målrettet i mange små lokalsamfund i Afrika med at få styr på saniteten. I arbejdet med sygdomsbekæmpelse, og med at skabe bedre levevilkår for verdens fattige, sætter IUG i samarbejde med forsyningsselskabet HOFOR fokus på vigtigheden af ordnede sanitære forhold i et udviklingsperspektiv. I anledning af FNs ” World Toilet Day” markerer IUG og HOFOR d. 22. november Verdens Toiletdag ved et arrangement, hvor deltagerene bogstavligt talt får mulighed for at dykke ned i toilettes dybe, historie og betydning.

 

Invitation til markering af Verdens Toiletdag

Dyk ned i latrinet og sæt 2.400.000.000 menneskers mangel på  latriner på dagsordenen

Sammen med HOFOR sætter Ingeniører uden Grænser fokus på hvor vigtig adgang til sanitære forhold er i et udviklingsperspektiv. Første del af programmet dykker ”i bogstavelig forstand” ned i vores sanitære historie her i Danmark. Med oplægsholder Jes Clauson-Kaas sætter vi fokus på toilettes udvikling og evne til at redde liv, og binder dette sammen med de problemer vi ser i udviklingslande med dårlig sanitet og kolera. Efterfølgende ser Henrik Bregnhøj og Niels Henrik Johansen på, hvordan vi griber problematikken an - når det nu er SÅ svært at få folk på latrinet. Med fokus på udviklingslande, tager vi diskussion af mulige tilgange til at få skaffet adgang til bedre sanitære forhold. 

 

Dato: 22. november kl. 17.00 til 19.30

Sted: Valby Vandværk ved Damhussøen. Roskildevej 213, 2500 Valby, Kbh.

http://energiogvand.dk/da/forside/

TILMELDING (brug link)eller tilmeld via IUG.dk

Program:

Velkomst v. IUG og ENERGI & VAND  
2. Kort præsentation af IUG og dets fokus på vand og sanitet

3. En tur igennem toilettet og besøg på et enkelt værksted i ENERGI & VAND. 

4. Toilettets udvikling og evne til at redde menneskeliv. Kort historisk view på udvikling af bedre sanitære forhold - problemer som er datid i et dansk perspektiv er nutid i mange udviklingslande v. Jes Clauson-Kaas, HOFOR

Pause

5. Sanitet i et udviklingsperspektiv – hvad kan man gøre, når det bare er SÅ svært? v. Henrik Bregnhøj, kemi/miljøingeniør og har arbejdet med undervisning og kapacitetsopbygning inden for vand og sanitet i ulande i 25 år, på DTU, KU, SWECO og Cowi. Herudover er Henrik frivillig projektleder på vandprojekter i Indien gennem 13 år for UBU, Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling. 

 6. Kommercielle latriner i Uganda – de første resultater og hvordan udbreder man koncept? Opfølgning på Røde Kors’ samarbejde med Enviclean omkring brugerbetaling på off. toiletter i Uganda (tema på IUGs markering af World Toilet Day 2015) v. Niels Henrik Johansen, ENVICLEAN  

7. Afsluttende debat – åben mikrofon og dialog med oplægsholdere.

Vidste du at...

kolera er skyld i mere end 100.000 dødsfald hvert år? En sygdom som oftest er forårsaget af forurenet drikkevand.