Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG's årlige julefrokost blev afholdt den 10. december

Julehilsen fra formanden: Fokus på fremtiden

Når jeg kigger tilbage på 2019 og på den utrolige store indsats, der er ydet ude i verden af IUGs projektgrupper, er jeg utrolig stolt af at stå i spidsen for et sådant stærkt og dedikeret team, dækkende over gæve projektfolk og tekniske faggrupper, der bringer visionen om et bedre liv til virkelighed for de mennesker og småsamfund, vi arbejder med. Af EU er vi blevet certificeret til at få sponsoreret vores frivillige, og det er en flot blåstempling af al vores indsats, og en certificering, vi håber at kunne kapitalisere mere på de kommende år.
 
I 2019 er IUG i stigende grad begyndt at arbejde sammen med universiteter og virksomheder, alle spiller vi en vigtig rolle i at kunne stille dansk teknisk fagkundskab til rådighed for livsforbedrende foranstaltninger under vores fælles ramme, nemlig FN’s Verdensmål, på en bæredygtig udvikling og fremtid.
 
IUG har i 2019 specielt virket for fremtiden – for børnene og de unge. Vi har b.la. udviklet et stærkt samarbejde med en teknisk erhvervsskole for unge med handicap i Sierra Leone, og vi har sikret midler til renovering af 4 skoler i Zimbabwe, og til at eleverne får et dagligt måltid mad på skolen.

Dronebilleder på OTC, klimatilpasningsprojekt i Freetown, fact-finding til Zimbabwe, igangsætning af system i Nomo Faama


I 2019 har vi også sat fokus på etablering af nye partnerskaber
, og dette sikrer en solid og bred platform for IUGs virke i fremtiden. Den fantastiske medlemstilgang på ca. 200 nye medlemmer er også en fremtidssikring af IUGs fremtidige bud på humanitær bistand og solidaritet, med dem som har så store behov, i den mindre velstillede del af vores verden. FN har et motto, der siger – lad os ikke efterlade nogen – og det er et motto, som betyder meget for IUG.
 
2019 har været året, hvor vi har kigget indad og begyndt at tænke tanker om vores fremtidige virke. Vi har sammen, på tværs af vores organisation, igangsat arbejdet med formulering af en ny strategi 2020-2025, og det er uendeligt værdifuldt for en frivillig organisation som vores at have et fælles pejlemærke. Vores første strategi, sat i værk i 2015, viste sig at være et solidt og stærkt værktøj for os. Jeg håber, I alle vil byde ind med jeres vision og tanker om, hvad IUG skal være i de kommende 5 år.
 
Jeg vil runde min lille julehilsen af med en stor TAK for den gejst og indsats, som alle vores frivillige aktive medlemmer har vist og ydet i 2019, og jeg vil også sige TAK til alle jer medlemmer, som måske ikke er aktive i felten, men som ved at være en del af IUG er vores fremskudte ambassadørkorps, og som via jeres medlemskab som ”aktie” i IUG viser jeres opbakning til vores sag og arbejde.
 
Fra IUG lyder der et stort varmt ønske om en glædelig jul til hele medlemsskaren og et håb om et stærkt fælles engagement i IUG i det kommende år.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

På vegne af alle IUG'ere, 

Bent Michael Nielsen
Formand for Ingeniører Uden Grænser
 

Støt IUG på MobilePay

doner et valgfrit beløb på 79443

Følg IUG på

Følg IUG på

Vidste du at...

i Kétao, Togo, er der ingen toiletter? Derfor arbejder IUG for at forbedre de sanitære forhold.