Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

IUGs ordinære generalforsamling

Ingeniører Uden Grænser afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 17. maj 2022.

Tid: kl. 17.30 - 20.00

Sted: IDA – Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31, 1560 København

Generalforsamlingen gennemføres med fysisk deltagelse, men med mulighed for at deltage online via Zoom. Stemmeberettigede kan både stemme fysisk og online - dog kun ved forudgående tilmelding.

 

Tilmeld dig her

 

Dagsorden 

17.30 Velkomst v. Dirigent 
17.45 Bestyrelsens beretning 
Regnskab 
Fastlæggelse af kontingent 
Godkendelse af budget 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Valg af revisor 
Eventuelt 
20.00 Forventet afslutning af mødet 

 

Dokumenter til generalforsamlingen:

Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Årsrapport
Budget
Strategi og handlingsplan 2022-23
Forslag til ændring af vedtægter
Opstillede kandidater til bestyrelsen

 

 

 

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget en tank til opsamling af regnvand og har koblet skolen til den offentlige vandforsyning.