Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

IUGs generalsekretær takker af

Efter 12 år i Ingeniører Uden Grænser har generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen valgt at tiltræde en ny stilling udenfor IUG.

IUG sætter stor pris på den store indsats, som Dorte har ydet i organisationen gennem de sidste tolv begivenhedsrige år.

I den tid er IUG vokset markant i størrelse af medlemmer, projekter og partnerskaber og gået fra at have enkelte projekter i mange lande til at målrette indsatsene i to programlande. Partnerskaberne med NGO’er, institutioner, myndigheder og civilsamfund er blevet styrket i nogle af verdens fattigste lande og de strategiske partnerskaber i Danmark med virksomheder og universiteter har fået en vigtig betydning.

Dorte giver nu stafetten videre, da nye og spændende udfordringer venter i en ny stilling. Vi ønsker Dorte alt det bedste på sin videre færd og takker for den enorme indsats og passion, som hun har lagt i IUG. Det har haft stor betydning for, hvor organisationen befinder sig i dag.

IUGs aktiviteter kommer til at fortsætte uændret, mens der bliver ansat en ny person, som skal lede organisationen. Ligeledes kommer processen ikke til at have nogen indflydelse på IUGs langsigtede mål og værdier. Arbejdet går nu i gang med at finde den helt rigtige person til at stå i spidsen for IUG, hvilket nok vil tage nogle måneder.

Dorte fratræder sin stilling ved udgangen af december 2023, men allerede den 15. december klokken 14 er der mulighed for at komme forbi til gløgg og æbleskiver på sekretariatet og sige farvel til Dorte.

IUG går nu ind i en ny fase, hvor vi benytter anledningen til at vurdere det organisatoriske setup, så vi sammen med partnere og frivillige kan forfølge vores strategiske mål bedst muligt. Vi har mange spændende projekter og samarbejder i gang og ser frem til at søsætte nye initiativer og indsatser i det nye år.

 

Vidste du at...

IUG har hjulpet over 50.000 mennesker i Sierra Leone med at få adgang til rent drikkevand.