Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

IUG vil plastaffaldet til livs i Freetown

Mængderne af plastikaffald hober sig op i kanalerne og på bredderne i Sierra Leones hovedstad, Freetown. Herfra flyder det hvert minut uhindret ud i Atlanterhavet i en stor ”plastiksuppe” og hver dag kommer der mere til. En gruppe af engagerede IUG-frivillige er netop hjemvendt fra mission i Sierra Leone og har fået syn for sagen.

Håndtering af affald i Freetown er betydeligt udfordret af de stigende mængder plastik, især engangsemballage, der bliver en større og større del af hverdagen for den enkelte Sierra Leoner. Den lokale affaldsinfrastruktur er nemlig særdeles mangelfuld og ofte ikke til stede. Derfor kan problemet med de enorme mængder af affald synes vanskelig at løse, og i særdeleshed at undgå, at affaldet ender i byens floder og siver ud i havet.

At plastaffaldet ender i havet, har enorme konsekvenser – ikke kun for de lokale borgere, der er afhængig af floderne som kilde til vand og havet til ernæring, men for alle på globalt plan, da havplastforurening i sidste ende kommer til at berøre os alle.

Derfor har en gruppe af IUG-frivillige startet The Freetown Plastic Clean-up Project og er gået sammen med den lokale partner Green Scenery Sierra Leone om, at undersøge mulighederne for at opsamle og genanvende plastaffaldet, inden det forsvinder ud i verdenshavet. 

 

Helt tæt på problemerne 

I oktober rejste Charlotte Bjørn Hansen og Alessio Boldrin fra IUG og Thomas Alstrup fra Ocean Plastic Forum til Freetown for at se nærmere på problematikken, undersøge mulighederne for at håndtere de voksende plastikmængder og sammen med partneren gå i dialog med private aktører, offentlige myndigheder og medlemmer af lokalsamfundet, som hver dag lever med udfordringerne.

”Missionen var et kritisk vindue for os i projektteamet til virkelig at forstå de problemer med plastaffald, de lokale oplever dagligt. Samtidigt var det også afgørende for, at vi fik etableret de rette partnerskaber, inddraget lokalbefolkningen i at sammentænke løsninger, der har afsæt i de lokale muligheder og forhold, og få skabt en spirende forståelse for de økonomiske muligheder de har ved at indsamle og sortere plasten,” fortæller projektleder

Charlotte Bjørn Hansen og uddyber:

”Fra vores interaktion med flere af lokalsamfundene og myndighederne i Freetown tegnede der sig et klart billede af, at der er stor opbakning og entusiasme omkring vores projektdesign og -vision. Kombinationen af de store mængder plastaffald – hvoraf meget var genanvendeligt – og engagementet fra de lokale under vores oplæringssession tegner et klart billede af, at der ligger et stort forandringspotentiale i vores projekt.”

 

Udfordringen skal løses lokalt
Håbet er at få etableret sociale såvel som økonomiske bæredygtige værdikæder, der kan forvalte især plastikaffaldet, der forsvinder ud i havmiljøet, ved at skabe nye systemer og styrke de lokale til at indsamle og genanvende millionbyens affaldsplastik. 

”Næste skridt er nu, at få detaljerne på plads for de enkelte aktiviteter. Blandt andet at få designet og installeret barrieren, der skal bremse og indsamle plasten i vandet samt planlægge en kapacitetsopbyggelse i forhold til indsamling og sortering af affald og få aftaler på plads mellem sorterings- og aftagerparter, der skal skabe det økonomiske incitament til at sikre indsamlingen på langt sigt,” fortæller Charlotte Bjørn Hansen.

 

Projektet er støttet med midler fra CISU - Civilsamfund i Udvikling.

Vidste du at...

cirka 87% af befolkningen i Sierra Leone ikke har adgang til det nationale el-net? Derfor arbejder IUG for at etablere solcellesystemer i landsbyer.