Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Lokalbefolkningen engageres aktivt i udarbejdelsen af miljøhandlingsplanerne

IUG uddanner lokale aktører i Bolivia i at løse lokale miljøproblemer

IUG samarbejder med lokale kræfter om at sikre en bæredygtig udvikling i Bolivia. En central aktivitet er undervisning i værktøjer til miljøplanlægning. 

I kommunen Coroico i Bolivia lever lokalbefolkningen side om side med frodig natur. En bekymrende brug af pesticider og uhensigtsmæssig affaldshåndtering belaster i stigende grad miljøet og truer lokalbefolkningens sundhed. De lokale landmænd har ikke lært, hvordan de doserer pesticider og beskytter sig mod forgiftning, og overdreven brug af miljø- og sundhedsskadelige pesticider forurener vandposter og lokalmiljøet og gør folk syge.

For at afhjælpe nogle af miljøudfordringerne i Coroico, har IUG siden 2013 arbejdet tæt sammen med lokalbefolkningen og lokale aktører som Caritas (en lokal katolsk hjælpeorganisation), Coroico universitet og kommunale myndigheder.

Lokalt ansvar og ejerskab

Fokus for IUGs indsats er at engagere og undervise lokalbefolkningen og lokale aktører i miljøplanlægning, for at klæde dem på til at tage ansvar og ejerskab for en bæredygtig udvikling i Coroico. En central aktivitet er derfor en række workshops, hvor de lokale får hjælp til at udarbejde miljøhandlingsplaner. Miljøhandlingsplanerne fungerer som et værktøj til at etablere strategiske retningslinjer for bedre miljøkvalitet, biologisk mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse naturressourcerne.

Da dialog med landmændene er afgørende for at løse miljøproblemerne, arbejder IUG på at inddrage lokale landmænd i arbejdet. En af dem er Juan Quisber, som driver sit eget landbrug. Juan er valgt som miljørepræsentant for sin landsby og har deltaget i IUGs workshops. Her har han lært at bruge værktøjerne, og har med støtte fra IUGs projektteam udviklet en miljøhandlingsplan for sin landsby, der hjælper dem med at prioritere og håndtere deres miljøproblemer.

Alene i 2016 deltog ca. 450 personer i IUGs workshops, og den positive effekt af IUGs indsats ses allerede. IUG arbejder derfor for at implementere erfaringerne fra Coroico til andre kommuner i Bolivia.

Støt projektet

Vil du være med til at give befolkningen i Bolivia værktøjer til at passe på miljøet, kan du støtte projektet her

IUG kommer også gerne og fortæller om arbejdet. Kontakt Rikke Oestergaard på roe@iug.dk.

 

 

Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal forbedre mennesker liv i udviklingslande.