Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

IUG er med i Ocean Plastic Forum

Mængden af plastik i verdenshavene forudses fordoblet over det næste årti i en nylig videnskabelig undersøgelse fra Storbritannien. Det konstateres, at 70% af det marine affald er plast.

Dette problem har nu ført til, at Ingeniører Uden Grænser sammen med 14 andre danske virksomheder og organisationer etablerer et partnerskab - Ocean Plastic Forum – omkring bortskaffelse af plast i havet. Kombinationen af kommercielle ​aktører med non-profit organisationer sikrer, at Ocean Plastic Forum er synlig overalt, hvor spørgsmål om oceanerne diskuteres, og hvor erfaring og knowhow kan stilles til rådighed.

”For at lette indsatsen er Ocean Plastic Forum oprettet som en ramme, der støtter industrien i at opfylde markedets behov.  Der oprettes desuden et støttesekretariat med viden, forskning, udvikling og information om plast i oceanerne - set fra en cirkulær økonomis perspektiv,” siger Ocean Plastic Forum formand Niels Larsen, der er næstformand i Maskinmestrenes Forening.

Ocean Plastic Forum er en partnerorganisation, der arbejder for at udvikle teknologier og forretningsmodeller til indsamling af plast fra havet, floderne, kysterne og oceanerne globalt.

Partnere i initiativet

Partnere i Ocean Plastic Forum er Maskinmestrenes Forening, Plastic Change, Plastindustrien, DESMI Ro-Clean, Danske Maritime, Port Environment, Plast Center Danmark, DAKOFA, Reaktor & Denova, DTU - Maritime DTU og DTU Aqua, Roskilde Universitet (RUC), Ingeniører uden Grænser (IUG), Fiskeri- og Søfarts Museet, KIMO samt NT Offshore

Vidste du at...

spædbørnsdødeligheden i Sierra Leone er på 82 ud af 1000 levendefødte? Det er det andet højeste tal i verden.