Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Begrænset mødeaktiviteter indtil sommer

Møder i IUGs fagtematiske netværk kører på nedsat blus indtil sommerferien 2024. Tovholderne melder ud, når der kommer møder i de enkelte netværk. Tag fat i din tovholder, hvis du har opklarende spørgsmål eller brug for sparring i dit projekt.

 

Ligeledes vil der i et begrænset omfang blive afholdt informationsmøder og værktøjsseminarier for nye frivillige. For nye interesserede frivillige, henviser vi til vores frivilligjobs, hvor du er velkommen til at kontakte den pågældende rådgiver.

 

Sekretariatet holder vinterferie i uge 7 og lukket for møder og rådgivning.

 

Ændringerne skyldes sekretariatets begrænsede ressourcer, mens der rekrutteres en ny generalsekretær.

 

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget en tank til opsamling af regnvand og har koblet skolen til den offentlige vandforsyning.