Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Billede fra fact finding mission i Sierra Leone, oktober 2017

Advisering: Kontingentændring pr. 1/1-2018

IUGs medlemsbase er fundamentet for vores virke verden over, og vi retter derfor et stort tak til alle Jer, som støtter organisationens virke, og vi håber, at vi i 2018 vil kunne fortsætte de gode ”takter” dels med medlemsfremgang, men også med at skabe bedre livsvilkår for befolkninger, som har stærkt brug for dette.

På generalforsamlingen i maj 2017 blev det besluttet at hæve det årlige kontingent. Kontingent for et års medlemskab i IUG i 2018 vil være som følger:

  • Studerende 200 kr.
  • Individuelt medlem 400 kr.
  • Støttemedlem minimum 700 kr.

De fleste af foreningens medlemmer opkræves pr. 1/1. (dækkende et år – 12 måneder).

Omlæg til støttemedlemskab

Jo flere støttemedlemmer IUG har, desto bedre. Vi vil meget gerne opfordre til, at man omlægger sit individuelle medlemskab til støttemedlemskab. Indhold af medlemskab er det samme.

Medlemmer, der ønsker at skifte til støttemedlemskab, bedes kontakte sekretariatet: info@iug.dk

Bemærk, at 600 kr. af de 700 kr. i støttemedlemskab er skattefradragsberettiget. Nettoudgiften vil være ca. 400 kr. som i et almindeligt individuelt medlemskab.


Dorte Lindegaard Madsen,

Generalsekretær i IUG

Hvorfor blive støttemedlem?

Vælger du et støttemedlemskab er du ordinært medlem, samtidig med at du giver et støttebeløb.

Støttemedlemskabet er 400 kr. om året i kontingent, der trækkes automatisk én gang om året og et støtte beløb, som du selv vælger. Mindste støttebeløb er 300 kr., men større beløb er meget er velkomne.

Fordelen ved et støttemedlemskab er, at du kan få skattefradrag for alle dine bidrag, på nær de 400 kroner i kontingent, blot du oplyser dit CPR-nummer, når du melder dig ind.

Vidste du at...

IUG har hjulpet over 50.000 mennesker i Sierra Leone med at få adgang til rent drikkevand.