Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
Under udsendelsen i oktober 2014 blev der samarbejdet om fælles inspektion af brønde i lokalområdet. Her er vi i Kna i Preah Vihear-provinsen.
Hvidste du at
på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning
Teknisk assistance til sundhedsprojekt i Cambodja

I 2014 indgik IUG i et samarbejde med Dansk Røde Kors & Cambodian Red Cross omkring teknisk bedømmelse og evaluering af vandforsyningen i landsbyerne, Pol Kam, Kna og Sna PaEk i Cambodja.

Om projektet

Siden 2012 har Dansk Røde Kors og Cambodian Red Cross samarbejdet om at implementere sundhedsprogrammet, Community Based Health Development Programme, i 47 udvalgte landsbyer i provinserne, Kampot (KPT) og Preah Vihear (PVH), som er beliggende i henholdsvis den sydvestlige og den nordlige del af Cambodja. Målsætning for samarbejdet har været at forbedre sundheden og modstandsdygtigheden blandt landbyernes indbyggere.

Ud fra denne målsætning har de to organisationer valgt at koncentrere sig om fire overordnede punkter: Vand, sanitet, MNCH samt kapacitetsbygning. Følgelig har projektets programmer blandt andet haft fokus på en forbedring af landsbyernes hustande og disses adgang til brugbare drikkevandsløsninger, at forbedre sundheden blandt mødre, spædbørn og børn, at højne modstandskraften blandt indbyggerne mod smitsomme sygdomme og sygdomme af psykosocial art samt at støtte lokalsamfundene i at engagere sig i en forbedring af praksis omkring personlig hygiejne og sanitære forhold i husholdningen.  

IUG’s rolle

I forbindelse med den løbende kvalitetssikring af projektet valgte de to organisationer i 2014 at inddrage IUG’s stærke kompetencer på netop vand og sanitet, og bruge dette som en ekstra ressource under projektet. Målet med partnerskabet er at undersøge og vurdere, om projektet skrider frem efter planen, og om de ønskede mål faktisk er realisérbare og inden for en ønskelig rækkevidde.

I oktober 2014 var to af IUG’s medlemmer, Camilla Nathan og Karl Skovgaard Møller, i Cambodja for at evaluere de tekniske dele af Røde Kors’ omfattende sundhedsprogram. Det fælles team, som havde deltagelse af blandt andre repræsentanter fra Dansk Røde Kors, Cambodian Red Cross og IUG, skulle foretage en kritisk vurdering af de anvendte metoder med henblik på fremtidige projekter og procedurer. Hensigten med IUG’s deltagelse er derfor at støtte projektet med råd og vejledning, og eventuelt at fremkomme med relevante forbedringer i forhold til de eksisterende procedurer.

Læs mere om udsendelsen i oktober i interviewet med IUG's udsendte, Camilla Nathan

Udskriv Udskriv
Fakta


Hvor:
Preah Vihear, Cambodja

Hvornår:
2014 -

Samarbejdspartner:
Dansk Røde Kors, Cambodian Red Cross

Status:
Igangværende

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt