Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
De midlertidige shelters der blev bygget efter oversvømmelserne i Pakistan i 2012 bliver nu opgraderet til permanente boliger.
Vidste du at...

et af de største problemer I Bolivia er mangel på drikkevand? – IUG har indgået et samarbejde med Caritas i Coroico, Bolivia om bl.a. drikkevand og affaldshåndtering

Mere om IUG

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk-humanitær organisation af frivillige og engagerede medlemmer med tekniske kompetencer. Vi samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at hjælpe nødstedte i fattige lande og sikrer lokal forankring. Vi skaffer basale overlevelsesmuligheder, og vi hjælper med at bygge en bedre fremtid for mennesker, der er ramt af katastrofer og fattigdom.

Vi er også med, når katastrofen er slut, og der er brug for mere varige, langsigtede løsninger. Vores arbejde spænder vidt: vi bygger skoler og sundhedsklinikker, udbedrer veje og broer. Vi skaffer rent vand og bedre sanitære forhold, så færre børn bliver syge eller dør af kolera, tyfus eller af dårlige toiletforhold og mangel på rent drikkevand.

Ingeniører uden Grænser blev oprettet i Danmark i 2001 og er en del af Engineers Without Borders International. Derved kan vi  stille et stærkt internationalt team når der er brug for os.

Vi er en non-profit organisation, og finansieres udelukkende af medlemmers kontingenter samt de bidrag vi får fra offentlige og private donorer. IUG har i dag over 1100 medlemmer, hvoraf knap 250 er studerende.

Den daglige ledelse

IUG ledes af en medlemsvalgt bestyrelse bestående af 8 medlemmer samt en formand. IUGs sekretariat er for tiden bemandet med en fuldtidsansat: Dorte Lindegaard Madsen, sekretariatschef og international koordinator. Sekretariatet bistås af mere end 100 aktive medlemmer der arbejder frivilligt i forskellige arbejdsgrupper.

I 2017 består bestyrelsen af:

  • Steen Frederiksen, formand
  • Bent Michael Nielsen, næstformand
  • Merete Them Kjølholm, kasserer
  • Frank Hansen
  • Palle Beck Thomsen
  • George Garbutt
  • Anders Ilsøe
  • Sarah Maria Bech Johansen
  • Jens Clausen, suppleant

Bidrag via bankoverførsel

Du kan også overføre dit bidrag via netbank til følgende kontonummer:

Danske Bank
Reg. nr.: 3543
Konto nr.: 3543626236

Følg IUG på

Kontakt IUG

Ingeniører uden Grænser
Skt. Annæ Plads 16,1
1250 København K

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Sekretariatschef,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dorte@iug.dk