Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

   

 IUG er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer. Vi samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at forbedre livsvilkårene for nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. Vi bygger skoler og sundhedsklinikker, skaffer rent vand og bedre sanitære forhold, udbedrer veje og broer samt etablerer solcelleanlæg og affaldsbehandling. Vi sikrer lokal forankring og varige løsninger, og vores indsats understøtter en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Vand, sanitet og hygiejne

Fødevaresikkerhed

Miljø

Beredskab

Kom med IUG til Sierra Leone, og se hvordan vi skaber lokal forankring om varige løsninger.