Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Konstruktion af shelters, Haiti
Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning

Beredskab og katastrofeindsats

IUGs engagement på beredskab bidrager med teknisk viden og kapacitetsopbygning til katastrofeområder. Beredskabsgruppen bistår større nødhjælpsorganisationer og NGO’er i alle faser af nødhjælpsindsats gennem tilvejebringelse af tekniske løsninger.

Beredskabsgruppen yder assistance til områder der defineres af indsatsnødvendighed i et kortsigtet og langsigtet perspektiv. IUGs indsats på kortsigtet perspektiv sikrer de nødvendige aktiviteter umiddelbart efter en katastrofe, hvor langsigtet aktiviteter sikrer stabilisering af lokalsamfundet gennem genopbygning og udvikling af de ramte områder.  

Med udgangspunkt i vand og sanitet, genhusning og affaldshåndtering sikrer IUG basale livsvilkår efter en natur eller menneskeskabt katastrofe. IUG sætter fokus på værdien af forebyggende beredskabsarbejde så lokalbefolkninger i udsatte områder af verdenen, står rustet til at møde f.eks. klimaforandringers effekt på lokalt hold.


IUGs indsats på langsigtet aktiviteter

  • Planlægning og styring af genopbygningsarbejde
  • Affaldshåndtering, herunder bæredygtig genanvendelse af brokker fra ruiner
  • Identificering af relevante lokale partnere
  • Projektledelse og monitorering af genopbygningsarbejde
  • Træning af lokale aktører i genopbygning og vedligehold
  • Træning af lokalbefolkningen i katastrofeberedskab

IUGs indsats på kortsigtet aktiviteter                                                                             

  • Skadesvurdering af bygning og infrastruktur
  • Affaldshåndtering
  • Etablering af shelters
  • Adgang til vand og sanitære forhold

 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

Idet IUGs beredskabsgruppe er engageret direkte af andre større NGO’er og nødhjælpsorganisationer, ses disse, samt de lokalsamfund som søger assistance, som primære samarbejdspartnere.  IUGs beredskabsgruppe bistår med gratis teknisk assistance igennem IUGs frivilliges tekniske kompetencer, pålidelighed samt tværfaglige erfaringer.  IUGs frivillige søger at overføre løsninger og viden som forbedrer og styrker levevilkårene for de ramte lokalsamfund.

 

Tovholder for det fagtematiske netværk Beredskab: Erik Krogh Lauritzen

Kontakt IUGs sekretariat: kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk Beredskab.

Vil du være frivillig?