Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Hjælp os med at etablere bedre vilkår for gravide og spædbørn

Støt mødre og spædbørn i Turid

Hvorfor støtte opførsel af en sundhedsklinik i Sierra Leone

I 2008 målte WHO mødre-dødligheden i Sierra Leone til 857 liv for hver 100.000 fødsler. Før Ebola-krisen havde landet 50 læger og 200 sygeplejesker, dvs. kun 7 læger pr. 100.000 indbyggere, og i dag er tallet endnu lavere. Derfor har landet et stort behov for sundhedsklinikker som kan håndtere komplikationer ved fødsler og tilbyde efterbehandling af mor og barn.

Hvad gør din støtte?

Når du støtter opførslen af en sundhedsklinik i Turid er du med til at redde liv. Faciliteter hvor lokalbefolkningen har adgang til basal sundhedspleje, uddannelse af barfodssygeplejesker og udbredelse af viden om god hygiejne og sygdomspleje vil bidrage til at sænke mødre- og spædbarns-dødeligheden.

Din støtte går til:

  • Elektricitet til lys, sterilisation og opbevaring af medicinsk udstyr
  • Uddannelse af personale til sundhedsklinikken
  • Forbrændingsfaciliteter

FN: Sundhed og trivsel

Et sundt liv og trivsel er altafgørende for bæredygtig udvikling. Der er taget markante skridt mod at øge den forventede levealder samt reducere børne- og mødredødelighed. Vi har ligeledes gjort signifikante fremskridt i forhold til at øge adgangen til rent vand og sanitære forhold, nedbringe malaria, tuberkulose, polio og spredningen af HIV/AIDS. Der er dog behov for flere tiltag for helt at afskaffe en lang række sygdomme og adressere mange forskellige vedvarende og fremspirende sundhedsproblemer. Læs mere

FNs Verdensmål nr. 3 skal forandre vores verden.

Vidste du at...

kolera er skyld i mere end 100.000 dødsfald hvert år? - en sygdom som oftest er forårsaget af forurenet drikkevand