Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Hjælp os med at give disse børn en bedre fremtid

Støt 120 børn tilknyttet Manganganga primary school i Lubane

 Hvorfor støtte Manganganga primary school i Zimbabwe

Over 50% af Zimbabwes skolebørn modtager undervisning på jorden i skyggen fra et træ. Mange af børnene kommer fra meget fattige hjem og skal ofte gå 10-15 kilomenter for at komme til skole. Derfor er det særligt vigtigt at skolerne har ordentlige faciliteter, så børnene kan udvikle sig og få et nærende måltid.

Hvad gør din støtte?

Når du støtter Manganganga primary school i Lubane giver du langsigtet udviklingshjælp til nogle af verdens fattigste børn og unge. Ordentlige faciliteter styrker undervisningskvaliteten og øger børnenes læring og bidrager derved til at flere børn fortsætter med at videreuddanne sig. 

Din støtte går til:

  • 4 klasseværelser 
  • 1 køkkenrum
  • 2 toiletrum
  • 1 administrationsbygning
  • 1 hus til lærerne

FN: Kvalitets-uddannelse

Kvalitetsuddannelse er grundlæggende for at forbedre menneskers liv og bæredygtige udvikling. Vi har set store fremskridt i forhold til at øge adgangen til uddannelse på alle niveauer samt indskrivning på skoler særligt for kvinder og piger. Grundlæggende læsefærdigheder er forbedret enormt, men der er stadig brug for mere dristige indsatser for at tage endnu større skridt mod de universelle uddannelsesmål. For eksempel, verden har opnået lighed i primær uddannelse mellem piger og drenge, men få lande har nået dette mål på alle uddannelsesniveauer. Læs mere

FNs Verdensmål nr. 4 skal forandre vores verden.

Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal give mennesker i udviklingslande et bedre liv