Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG i Gambia

Seniorprogram: Styrken ligger i viden og erfaring

IUGs mission er blandt andet at: Opbygge viden og kvalifikationer i vores ressourcebase til at virke i en global udviklingssammenhæng – dette gør vi blandt andet via videnoverførsel og deling af erfaring imellem generationer.

Formuleringen af IUGs Seniorprogram er en kulmination på en længere proces, hvor blandt andet udvikling af IUGs strategi i 2014 og lancering af praktikordning i 2015 samler og konsoliderer IUGs fokus på videndeling med et humanitært fokus kombineret med videndeling imellem generationer. IUGs Seniorprogram sigter specifikt på at bringe IUGs seniormedlemmers mangeårige erfaring med fagtekniske projekter, i spil i forhold til IUGs humanitære virke.

IUGs Seniorprogram vil i dets udmøntning komplementere IUGs praktikprogram, hvor unge studerende eller nyuddannede, som en del af deres faglige udvikling i IUG regi, tilknyttes en seniormentor. Mentor bistår dels i praktikantens forberedelser til praktik, men forestår også introduktion og videnoverførsel i felten. IUG ser tillige Seniorprogrammet som et vigtigt element i at sikre videndeling imellem nord og syd, og til helt konkret at opbygge kompetencer i syd med afsæt i IUG seniorers mangeårige professionelle virke. Seniorprogrammet er derfor i sin formulering et vigtigt redskab i udmøntning af IUGs virke og mission.

 

 Læs mere

 

 

 

"Jeg ønsker at dele 40 års erfaring fra deltagelse i udviklingsaktiviteter i den 3. verden for at sikre, at viden ikke går tabt, men anvendes af næste generation" - Kurt Klitten: Civilingeniør; pensioneret Adjungeret Seniorforsker ved GEUS

 

 

Er du interesseret i IUGs seniorprogram eller ønsker du at vide mere, kontakt da Svend Aage på: saw@iug.dk

Som koordinator for IUGs Seniorprogram vil Svend Aage stå i front for at sikre IUGs seniormedlemmers aktive deltagelse i IUGs virke. IUGs Seniorprogram har som hovedmålsætning at sikre mulighed og optimale rammer for IUGs seniormedlemmers frivillige humanitære virke. Med Seniorprogrammet ønsker IUG at sikre den store pool af international projekt- og ledelseserfaring fra IUGs seniormedlemmers mangeårige professionelle virke, og at dette kommer til nytte i organisationens virke - både eksternt i forhold til videndeling med Syd, men også internt med opbygning af kapacitet hos den yngre medlemsskare, bl.a.  ved at komplementere IUGs praktikprogram, hvor unge studerende eller nyuddannede, som en del af deres faglige udvikling i IUG regi, tilknyttes en seniormentor.

 

 

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Kalvebod Brygge 31
1560 København V

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning