Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Videomission til Sierra Leone, august 2019

Praktikant til mediedesign- og produktion samt medieanalyse ved Ingeniører Uden Grænser – Forår 2020 – (lønnet med et mindre stipendiat)

Ingeniører Uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation som er i konstant udvikling. IUGs medlemmer og aktive frivillige lægger et kæmpe arbejde ude i verden for at forbedre levevilkårene for verdens fattigste og marginaliserede befolkningsgrupper; det arbejde og fantastiske fortællinger skal du være med til at formidle.  

IUG søger derfor en praktikant til at designe og producere grafisk og filmisk materiale til foråret 2020.

Praktik skal som udgangspunkt kunne give den studerende merit på sit studie, og det er et krav fra IUGs side, at indholdet for praktikken godkendes af studiemyndigheden på den studerendes uddannelsesinstitution. Tidsrammen for praktikken vil ligge op ad de krav, som stilles fra praktikantens uddannelsesinstitution.

Praktikopgaver:

Som praktikant vil du få tildelt et eller flere større afgrænsede projekter som bliver defineret særligt til dig. Der vil dog løbende kunne komme andre arbejdsopgaver som du skal være med til løfte af mere organisatorisk/administrativ karakter. I tæt sparring med kontoret vil du være ansvarlig for IUGs produktion og analyse af grafisk samt filmiske materiale. Som praktikant vil du få stort ansvar over egne arbejdsopgaver, og afslutte praktikken med et varieret udvalg af produkter til din portfolio. 

IUG tilbyder rådgivning og assistance gennem hele praktikperioden. IUG at tilbyde praktikanterne en mindre form for økonomisk støtte under praktikforløbet.

Konkrete opgaver som du indgår i:

Den pågældende praktik vil have fokus på udarbejdelse af grafisk materiale så som: layout til IUGs årsberetning, design af flyvers og roll ups, produktion af små film, opgaver vil derfor afspejle dette:

 • Layout af IUGs årsberetning
 • Design af diverse grafiske materialer
 • Udarbejdelse af små film
 • Analyse af strategisk indsats på det grafiske område
 • Udarbejdelse af illustrationer
 • Udarbejdelse visuel identitet

Krav til praktikanten

Praktikanten skal være studerende indenfor relevant uddannelsesområde.

 • Praktikanten er kreativ og har et skarpt æstetisk øje
 • Praktikanten skal være fortrolig med Adobes programmer, herunder: Photoshop, InDesign, Premiere Pro og Illustrator
 • Praktikanten skal være bosiddende i Danmark eller være studerende ved en dansk uddannelsesinstitution.
 • Praktikanten skal være medlem af IUG, før praktikanten påbegynder sin praktikperiode.
 • Praktikanten skal, grundet IUGs mødeaktivitet om aftenen, være fleksibel i forhold til arbejdstider og skal kunne lægge sit arbejdsprogram, så det følger IUGs relevante arbejdsgrupper
 • Skal kunne formulere sig i skrift og tale på engelsk

Ansøgning

Ansøgning til den opslåede praktikplads skal indeholde selve ansøgningen, som beskriver den studerendes kvalifikationer i forhold til praktikopgaven og hans/hendes ideer til, hvordan praktikopgaven kan løses. Desuden skal ansøgningen indeholde et Curriculum Vitae og anden relevant dokumentation. Endvidere skal det oplyses, hvornår kandidaten har mulighed for at påbegynde praktik og den nødvendige varighed, som praktik skal have jf. kandidatens uddannelsesinstitution. Som en del af ansøgning fremaendes personlin information via dette link

Ansøgningen til praktikpladsen sendes pr. mail i ét samlet dokument til praktik@iug.dk – senest 15. januar
Eventuelle spørgsmål rettes til IUGs sekretariatschef Dorte Lindegaard Madsen: dlm@iug.dk eller på telefon: 70 27 40 06

Ingeniører Uden Grænser ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge stillingen - uanset køn, alder, etnisk baggrund, religion, handicap eller seksuel orientering.

Se opslaget på pdf

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Kalvebod Brygge 31
1560 København V

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Følg IUG på

Følg IUG på