Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG's seneste praktikant, Peter Kasozi, på sit første besøg i Gandorhun
Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning

Praktikant søges til WASH i Sierra Leone forår 2018

Praktikant til IUGs aktiviteter i Sierra Leone (3 måneders udstationering): Etablering af mindre vandforsyning med dykpumpe og solceller og distributionsnet forår 2018

Ingeniører Uden Grænser (IUG) tilbyder en praktikplads til en maskinmester/ingeniørstuderende inden for rammerne af IUG’s udsendelsesprogram. Vi leder efter en praktikant med interesse og viden inden for bæredygtig brug af naturressourcer specifikt på vand og sanitet.

Kort om projektet

IUG gennemfører i samarbejde med Engineers without Borders-Sierra Leone (EWB-SL) et projekt med fokus på retten til vand - landsbyudvikling i Kenema Distriktet Sierra Leone.

Gennemførelsesperiode: november 2017 – juni 2018.

De primære mål for projektet er at tilvejebringe adgang for en mindre landsby på ca. 2.000 indbyggere til rent vand, samt at organisere landsbyens vandforsyning, vedligehold og betaling af brug af systemet. Projektet har således dels fokus på befolkningens ret til vand, dels befolkningens pligt til at varetage og sikre fremtidig drift af det nye vandforsyningssystem.

Parallelt med etableringen af en vandforsyning udbygges samarbejdet med universitetet Eastern Polytechnic i Kenema, således at både undervisere og studerende får opbygget teoretiske kompetencer på vandforsyningsområdet samt får mulighed for at følge og måle på det igangværende anlægsprojekt.

Praktik og opgaver

Praktikanten vil være tre måneder hos Ingeniører Uden Grænser Sierra Leone (EWB- SL) i Kenema, Sierra Leone med udrejse i februar 2018.

Formålet med praktikken er at bistå den lokale partner EWB- SL i projektimplementering og opnå læring og viden om internationalt udviklingsarbejde fra et fagteknisk perspektiv.

Praktikken vil bestå af forberedelse i Danmark, tre måneders udstationering og en måneds afsluttende rapportskrivning i Danmark (i alt 4 til 5 måneder) - med start i første kvartal 2018.

Projektet vil introducere en - for landsbysamfundet - mere avanceret vandforsyning og dette vil ske i en mellemstor landsby i Kenema Distriktet, Sierra Leone. Praktikantens opgaver vil være følgende:

  • Følge anlægsproces med boring efter vand, anlæg af vandtårn og vandledninger samt montering af soldrevet pumpe.
  • Løbende rapportere sine observationer / læring til relevante partnere og EWB DK team i Danmark.
  • Støtte den lokale EWB-SL med tilsyn af alle igangværende WASH aktiviteter.
  • Indsamle og strukturere grundlæggende data i det lokalsamfund, hvor vandforsyning etableres, for at skabe et grundlag for monitorering af projekts effekt. GIS anvendes til dette.
  • Støtte den løbende supervisering af alle EWB-DKs projektaktiviteter på andre projekter (solenergi til mindre klinikker og mobilopladerstationer på solenergi).
  • Deltage i organisering og undervisning af lokalsamfund til at tage ejerskab af det nye vandsystem. Deltage i dialog og kommunikation med distriktsmyndigheder og det distrikts netværk på vand og sanitetsområdet WASH, som er etableret i tidligere EWB projekter.

Kvalifikationer

  • Teknisk studieretning som maskinmester / ingeniør på overbygningsniveau eller nyuddannet
  • Fagteknisk viden / nysgerrighed inden for vand og sanitet - kendskab til anvendelse af pumper og solenergi er en fordel
  • Interesse i udviklingssamarbejde og forståelse for arbejde med andre kulturer, dvs. respekt for kultur, historie og traditioner
  • Flydende i engelsk

Derudover er det vigtigt, at praktikanten har lyst til at deltage i det daglige arbejde og give sin viden videre i de forskellige projekter i EWB-SL.

Kort om partner

EWB-SL er en søsterorganisation til EWB-DK baseret på professionelt personale og frivillige. Fokus er på udvikling og implementering af teknisk humanitær bistand. EWB-SL søger at opbygge lokal kapacitet i forhold til vedligehold og engagement i egen udvikling via stor inddragelse og konsultation og træning af lokale kræfter. Kontoret i Kenema består af 6 ansatte.

Rammer for praktik

Som praktikant vil du være udsendt under retningslinjer for IUG Praktik

Ansøgning

En motiveret ansøgning og CV (begge på engelsk) sendes til IUG’s sekretariat på praktik@iug.dk. I emnefelt anføres ”Praktik i Sierra Leone forår 2018”.

Derefter skal du udfylde ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfrist er 20. december 2017. Samtaler afholdes løbende.

Yderligere informationer om IUG/praktikophold: www.iug.dk eller på telefon +45 70 27 40 06.

Se stillingsopslaget på pdf

Kontakt IUG

Ingeniører uden Grænser
Skt. Annæ Plads 16, 2
1250 København K

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Følg IUG på

Følg IUG på

Modtag IUGs nyhedsbrev