Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG praktikant på WASH projekt i Sierra Leone

Praktikprogram

IUGs praktik/udsendelsesprogram arbejder ud fra forskellige målsætninger, centralt er dog, at organisationen, via udsendelse af dansk fagteknisk viden og kapacitet, søger at opbygge partnerens viden og know how samt søger at udbygge danske fagtekniske  studerendes og nyuddannede viden om det at arbejde globalt, og under andre sociale, økonomiske og kulturelle forhold, og dermed understøtte et øget internationalt fokus på dansk  fagteknisk  kapacitet fra en praktisk tilgang.

Hvis udsendelsen indgår i et studieforløb, og den udsendte dermed er studerende, vil udsendelsen altid have form som et praktikforløb, hvorfor den studerende ikke vil have specifikke ansvarsområder, der påhviler denne i forhold til projektimplementering.

Se alle IUG's projekter

Beretninger fra praktikanter

 

"Efter jeg har været i praktik hos IUG, er jeg begyndt at komme til jobsamtaler" - Marco Sempreviva Lund: Geolog og tidligere praktikant i WASH projekt for IUG 

 

 Velkomst for IUG i landsby i Sierra Leone 

Landsby i Sierra Leone giver en varm velkomst til IUG team - praktikant Gro og missionsleder Bent.
I landsbyen har IUG været med til at sikre adgang til rent vand.

Målsætning for program

 • Kapacitetsopbygning af partneres tekniske kapacitet og kunnen ved at stille nyeste fagtekniske viden til rådighed
 • Opbygning af en international erfaring i den danske fagtekniske base, herunder bl.a. hos ingeniører, maskinmestre, geologer, biologer mfl. 
 • Understøtte og udbygge fokus og forståelse, i den danske fagtekniske base, af sammenhængen mellembæredygtig udvikling og fattigdomsproblematikken
 • Støtte op om partner og projektaktiviteters udførelse
 • Understøtte og udbygge IUGs relevans i forhold til medlemsbase og partnere ved at tilbyde mulighed for praktisk erfaring fra IUGs projekter.

 

Placeringer

Placeringer for praktikperiode kan være både på hovedkontoret i København og hos IUGs samarbejdspartnere, som driver projekterne rundt om i verden. Nogle gange kan en placering også bestå af en kombination af arbejde, der udføres i Danmark og i udlandet.

Arbejdsopgaver

Ved enhver udsendelse vil der inden afrejse blive udarbejdet en klar opgaveformulering på de opgaver, som den udsendte er ansvarlig for at løfte og rapportere på løbende.

Opgaverne vil blive defineret i samspil mellem IUGs projektleder, partnerorganisation samt den udsendte. Som hovedregel vil opgaverne altid relatere sig til de samarbejdsrelationer / projekter, som IUG har med partner i modtagerlandet.
En arbejdsopgave består ofte af en afgrænset og veldefineret opgave, som er blevet defineret særligt til den udsendte. Den kan for eksempel bestå i at gennemføre en teknisk analyse, indsamle teknisk dokumentation, udføre tekniske studier/tests af et særligt emne, eller udarbejde en evaluering. Sideløbende med den specifikke arbejdsopgave forventes det, at udsendte deltager i det løbende projektarbejde, dog uden at have nogle overordnede ansvarsområder, og indgår som en aktiv del af projektteamet.

Krav til udsendte /praktikant

 • Den udsendte skal være bosiddende i Danmark eller være studerende ved et dansk universitet.
 • Den udsendte skal være medlem af IUG, før udsendelsen påbegyndes. Man kan melde sig ind i IUG ved at ringe 70 27 40 06 eller på iug.dk
 • Den udsendte skal, hvis det ønskes af IUG, tage specifikke kurser (sikkerhed i felten og førstehjælp etc.).
 • Hvis der er nationale/internationale definerede standarter i relation til den tekniske opgave, der skal løses, forventes det, at den udsendte har kendskab og forholder sig til disse under sit arbejde.
 • Den udsendte skal have bestået sin bacheloreksamen eller lignende.
 • I visse tilfælde accepteres studerende, der endnu ikke har afsluttet deres bachelor eksamen, hvis ansøgeren i stedet ligger inde med erfaringer/kompetencer, der på anden vis kompensere for dette.  

Ansøgninger

Udsendelsesmuligheder vil løbende blive slået op via IUGs hjemmeside. Der er ingen faste perioder for udsendelser eller faste udsendelsesrunder. En ansøgning til en af de opslåede udsendelsesmuligheder bør indeholde selve ansøgningen, som beskriver ansøgerens motivation og kvalifikationer i forhold til opgaven, som skal løses under udsendelsen, samt hans/hendes ideer til hvordan opgaven kan løses. Desuden skal ansøgningen indeholde et Curriculum Vitae og relevant dokumentation.

Ansøgninger og CV skal skrives på engelsk, således den kan deles med partner i udsendelseslandet.
Ansøgninger til udsendelse sendes pr. email i ét samlet dokument med efternavn, navn og projekt, eks. Hansen_Mette_Bole. Send venligst ansøgning og eventuelle spørgsmål til generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen dlm@iug.dk

 

Læs mere 

 

IUGs praktikprogram realiseres med støtte fra Alectia A/S, Aase og Ejnar Danielsens Fond og Den A.P. Møllerske Støttefond. 

Følg IUG på

Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal forbedre mennesker liv i udviklingslande.