Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
I samarbejde med en lokal organisation skal IUG etablere en organisation, der kan gennemføre vandforsyningsrelaterede projekter i Kenema distriktet.

På projektmission til Sierra Leone

Den 21. februar 2014 rejste jeg til Sierra Leone på en opgave for Ingeniører uden Grænser. Turen herned forløb uden problemer og efter en god nats søvn i Freetown var det af sted til Kenema, hvor jeg skulle udføre den opgave, jeg var blevet sendt herned for at løse.

Den er affødt af, at ”Ingeniører uden Grænser” har indgået en aftale med den lokale udgave af Ingeniører uden Grænser her i Sierra Leone om at etablere en organisation, der kan gennemføre vandforsyningsrelaterede projekter i Kenema distriktet. Min opgave består i at sætte mig ind i de lokale forhold, gennemfører en træning af de ansatte i den førnævnte organisation og at indsamle viden om lokale forhold, således at det i fremtiden vil være muligt for mig at agere som ”bagstoppe” fra Danmark.

Turen ud af Freetown gav virkelig indtryk af, at landet har stået stille i alle de år borgerkrigen rasede og især al udvikling af infrastruktur har stort set stået stille i perioden - og er kun så småt ved at komme i gang igen.

Til gengæld har importen af biler kommet op til fuld speed. Med det resultat at Freetown er et stort trafikkaos.

Sierra Leone er et meget grønt land, og selvom krigen har været forfærdelig for landet, har skovene haft godt af, at det i en lang periode ikke har været muligt at udnytte skovene kommercielt. Sjældent har jeg set så megen frodig skov. Skovbevoksning virker som en svamp, der optager vandet, når det regner, og så afgiver det langsomt over en lang periode. Det har haft en gavnlig virkning på de vandforekomster, som vi benytter til vandforsyning, især bjergkilderne er meget konstante og har masser af vand, og de bruges ofte.

Der laves også mere traditionel vandforsyning i form af gravede brønde, hvor vi sætter en håndpumpe på toppen. Det er meget simpelt og ses rigtig mange steder. Det sidste håber vi, at vores partner kan komme godt i gang med at etablere i de landsbyer, der i dag er underforsynet.

Det er et godt team, vi har fået op at stå i Sierra Leone. De er energiske, men det er også store opgaver, der venter forude. Ikke blot med vores projekt, men også med at få landet op at køre igen. Eksempelvis så var krigen meget hård ved elforsyningen. Med det resultat at elforsyningen nærmest ikke fungerer, og mange forretninger, kontorer og private husholdninger har deres egen lille el-generator kørende. Det er en dyr måde at lave strøm på, men det er også en kilde til både luft- og støv forurening. 


Overalt i afrikanske lande er der masser af børn, som det også var tilfældet, da vi besøgte en landsby, hvor vores partner har etableret en brønd. I byen har alle familier mindst et familiemedlem med fysiske skader som et resultat af krigen. Desværre er det ikke en alt for glorværdig fremtid, der ligger foran sådan en glad børneflok.

Landets valuta ”Leone” har desværre ikke en høj værdi. Der skal 4500 Leone til 1 US$, og det svarer til ca. 5,- kr. og da den største seddel hernede er på 10.000 Leone skal der lidt af et bundt penge til – og da jeg kun havde sedler a 5000 skulle jeg betale 300 sedler, da jeg skulle betale min hotelregning på 1,5 mil. Leone.

Jeg håber, at dette rejsebrev vil blive fulgt af flere skildringer, der vil fortælle om mere konkrete aktiviteter, når først projektet er kommet rigtig i gang.

 

Mange hilsner Bent, IUG seniormedlem

Vidste du at...

den forventede levealder i Sierra Leone er cirka 52 år. Det er en af verdens korteste