Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
En ny bro er under opførelse i Liberia

Forbindelse mellem Butuuo og Bahn

Rejsebrev fra vejingeniør og IUG-medlem Niels Mølgaard udsendt til Liberia i tre måneder.

Siden februar har jeg befundet mig i en afsides del af Liberia på grund af massive flygtningestrømme fra nabolandet Elfenbenskysten, hvor der sidste år blev afholdt præsidentvalg. Den siddende præsident tabte, men ville ikke erkende nederlaget, på trods af at internationale valgmonitorer godkendte resultatet. Det førte til borgerkrig, og kampene førte til, at mere end 60.000 flygtede i sikkerhed på denne side af grænsen - specielt til Nimba.

UNHCR startede et nødhjælpsprogram for flygtningene, men opdagede hurtigt, at vejene til grænseområderne var nærmest ufremkommelige pga. manglende vedligehold. Dansk Flygtningehjælp (DRC) etablerede et projekt til genopbygning af vejen, der forbinder grænsebyen Butuuo med byen Bahn, hvor UNHCR havde opført en lejr til 10.000 flygtninge. DRC henvendte sig til IUG for at skaffe teknisk bistand til at gennemføre projektet, og det er på denne baggrund, jeg nu er i Nimba.

I mine "terms of reference" stod, at jeg skulle give teknisk assistance til byggeri af broer, men efter få dage stod det klart, at opgaven var lidt større end som så. Opgaven var at starte et projekt med det formål at genåbne 60 km vej gennem junglen, en vej hvor størstedelen af strækningen ikke har været kørt på i 8 år, en vej hvor der skulle lægges 36 rør-culverts (gennemløb under vejen), og bygges fem nye broer med et spænd på 15 - 20 meter. Projektets budget var 700.000 USD, og jeg fik 4 måneder til at klare opgaven! Sammen med to lokale ingeniører, Johnson og Sam, var det bare med at komme i gang. Første opgave var at få indkøbt udstyr og materialer til opgaven; der var afsat en uge i projektforslaget, men to måneder efter projektstart var vi stadig i gang.

For at sætte skub i implementeringen ansatte vi allerede efter tre uger fire site supervisors, som hver skulle stille med et sjak på 30 mand. Deres opgave var at forberede siten og bygge omkørsler, så vi kunne køre hele vejen. I starten kunne vi kun med besvær passere de første 30 km. På grund af manglende transport har den største opgave været at få materialer ud til så mange sites og holde byggeriet i gang, hvilket viser, at opgaven i lige så høj grad er en logistisk som en teknisk udfordring.

Her 12 uger inde i projektet er det blevet tydeligt, at selv med en mand mere, Mads Glensdal, også udsendt af IUG, bliver vi ikke færdige til tiden. Heldigvis er situationen i Elfenbenskysten blevet væsentligt mere stabil, så flygtningestrømmen over grænsen er stoppet, og flere er begyndt at vende hjem. Godt for dem og for os, der føler os mindre pressede.

På længere sigt kommer projektet også til at gavne lokalbefolkningen i de landsbyer, vejen passerer - så vi er populære derude. En rar følelse.

Vidste du at...

IUG har hjulpet over 5000 mennesker i Sierra Leone, så de i dag har adgang til rent drikkevand