Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Sammen med repræsentanter fra ADSA undersøger IUG mulige placeringer af en genbrugsplads.

Bedre affaldshåndtering i Togo

Rejsebrev af Nynne Nørup, miljøingeniør, og medlem af IUG’s kommunikationsgruppe og Togo projektgruppen.
 
I Kétao og i det meste af Togo findes der hverken en offentlig eller privat ordning for at komme af med skrald. Det betyder, at befolkningen kommer af med skraldet ved at smide det på jorden eller ved at brænde det af. Flere smider skrald på uofficielle lossepladser uden for byen.
 
Et stort problem er også, at der ikke findes særligt gode sanitære forhold. Det betyder, at der praktisk talt ingen toiletter er i byen. De få toiletter der er, virker sjældent, da de ikke er bygget til at fungere uden vand og kloaktilslutning. Derfor er den hyppigste form for ”toilet” at benytte en plastpose. Den fyldte pose smides så sammen med resten af skraldet. Dette er baggrunden for, at projektleder Keld Gormsen og jeg rejste på fact finding mission til Kétao i Togo fra den 27. marts til 7. april i år (2014).
 
Missionens formål var at skaffe de fornødne oplysninger om, hvordan et affaldshåndteringsprojekt kan udformes, og hvordan det sikrer, at der er lokalopbakning til projektet, så det bliver bæredygtigt. IUG har ikke tidligere arbejdet med projekter i denne del af Togo, men samarbejder med den togoanske organisation ADSA om projektet. ADSA havde sørget for, at besøget også kom til at omfatte en række møder med vigtigt lokale beslutningstagere og lokalbefolkningen, samt en række besøg på skoler og i landsbyer uden for Kétao.
 
Vi mødtes med Togos minister for miljø- og skovressourcer, André K. A. Johnson, som var meget interesseret i projektet. Hvis projektet i Kétao bliver en succes, vil André K. A. Johnson bruge det som et pilotforsøg for resten af Togo. Der er en stor interesse for at finde en god løsning på de store problemer med affaldet, og vi erfarer, at lokalbefolkningen ved en del om, at affaldet ikke er godt for dyrene, og at der er en smitterisiko forbundet med alle affaldsdyngerne. Så her er noget at bygge videre på.
 
På de skoler vi besøgte, var skolelederne meget bevidst om affaldets betydning for klimaet. De forsøgte også at holde skoleområderne rene ved at lade børnene feje området. De havde ophængt dunke som skraldespande i træerne, men da de ikke havde noget sted at gøre af det opfejede og indsamlede skrald, brændte de det.
 
Vores anbefaling er, at der findes en løsning, som både løser problemet med at få indsamlet skraldet fra husholdningerne, markederne og i skolerne, og at der findes en løsning på, hvad der efterfølgende skal ske med det indsamlede skrald. Løsningen skal afprøves gennem et pilotforsøg for et område af Kétao. Derved kan vi undersøge, hvordan indsamlingen fungerer, og hvor store affaldsmængder der er fra husholdningerne samtidig med, at der arbejdes med en holdningsbearbejdning af lokalbefolkningen i samarbejde med skolerne.
Vidste du at...

kolera er skyld i mere end 100.000 dødsfald hvert år? - en sygdom som oftest er forårsaget af forurenet drikkevand