Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG samarbejder med CISU (Civilsamfund i Udvikling) om den videre udvikling af organisationen.

Visionsseminar 2015

Vi bygger bedre liv

Med Visionsseminar 2015 tager IUG nu hul på anden fase af den planlagte organisationsudvikling, som blev påbegyndt i slutningen af 2014.

Visionsseminar 2015 har blandt andet til formål at konkretisere organisationens strategi og fokusområder for perioden 2015 - 2020. Da begge emner er centrale elementer i IUG's daglige virke, er det af stor betydning, at alle, som er engageret i IUG's aktiviteter, har mulighed for at deltage i udformningen af disse emner.

Vi vil derfor gerne opfordre alle IUG medlemmer, aktive som passive, og IUG's projektgrupper til at deltage i Visionsseminar 2015, og bidrage positivt og konstruktivt til IUG's fremtidige udvikling.

Tid: lørdag d. 21. februar kl. 10:00 - 15:30

Sted: Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænget 15, 2450 København SV (lokaleinfo - der skiltes ved hovedindgangen)

Tilmelding: http://goo.gl/forms/On6q0pYAjZ

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 16. februar

Læs mere om indhold og afholdelse af Visionsseminar 2015

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning