Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Masterclass om klimaforandringer og bekæmpelse af fattigdom

Der er en tæt sammenhæng mellem klimaforandringer og bekæmpelsen af fattigdom. Derfor gik Ingeniører Uden Grænser i 2020 sammen med tre andre danske NGO’er, om at afholde en Masterclass, med støtte fra Globalt Fokus. Formålet var at tilføre viden til vores organisationer og vores frivillige omkring sammenhængen mellem fattigdom og klimaforandringer, og hvordan det kan inkorporeres endnu mere i vores arbejde og projekter.

Ligesom Ingeniører Uden Grænser, arbejder de tre andre organisationer – Arkitekter Uden Grænser, DIB, EAHR (Emergency Architecture & Human Rigths) i større eller mindre omfang med infrastruktur, bygninger, fattigdomsbekæmpelse og klimaforandringer, som er det fælles afsæt for organisationerne. 

Læs mere her på siden og hent det materiale, der er blevet brugt i undervisningen.


 

For Ingeniører Uden Grænser har udbyttet blandt andet været en mere systematisk tilgang til inddragelsen af lokalsamfund og lokale NGO'er.


 

Ny viden og sparring i Masterclass om fattigdom og klimaforandringer

Arkitekter Uden Grænser arbejder blandt andet med byudvikling i Maputo Mozambique

Foto: Arkitekter Uden Grænser, Johan Mottelson

Det er velkendt at klimaforandringerne rammer de fattigste hårdest. De lever oftere i fare for sygdomme, oversvømmelser, brande og mudderskred. Samtidigt er de mere udsatte i forhold til effekterne af klimaforandringerne, blandt andet fordi de har begrænset adgang til at imødegå truslerne ved for eksempel at bygge bedre huse eller få forbedret infrastrukturen.

 


 

Vi har kunnet tage den nye viden ind i udformningen af et nyt projekt i Nepal. Det har givet os flere værktøjer og bedre forudsætninger for at fokusere og gøre en kommende ansøgning og projektbeskrivelse skarpere i forhold til arbejdet med fattigdomsbekæmpelse og klimaforandringer.

Simon L. Græsbøll Iversen, DIB

 

 


 

Det har været et stort privilegium at deltage i Masterclass-programmet. Det er sjældent, at man som frivillig i en relativt lille NGO får en chance for at deltage i et uddannelsesprogram på et så professionelt kvalificeret niveau. Arrangørerne fra de fire NGO'er fortjener stor anerkendelse for den måde de har forfulgt en idé og udviklet et koncept om et tema som rammer direkte ned i en super aktuel dagsorden, der endda spejler vigtige elementer UM's udviklingsstrategi.

Jens Lindhardt, IUG

Program

INTRODUCTION: Theme I: Political focus and advocacy - placing the climate discussion on the international agenda and the connection to
the SDG agenda. Theme II: Inequality and climate change
Theme I. Lars Koch, Policy Director Action Aid (DK)
Theme II. Eva Jensen, Climate change, Energy and Transport (CET) at EEA, (DK)
Thomas Becker, consultant. (DK)
Download litteratur og præsentationer 
MODULE 1: Creating Change - Cross culture cooperation, indigenous knowledge and climate adaptation Rikke Dalsted (DK), Independent consultant Download litteratur og præsentationer
MODULE 2: Resilience and risk reduction – in urban and rural setting Emmanuel Raju (DK), Copenhagen University, Department of Public Health Download litteratur og præsentationer
MODULE 3: Climate friendly /Green solutions in the built environment: How to prevent people to become part of the problem coming out of poverty Daniel Wyss (CH), SKAT Download litteratur og præsentationer
MODULE 4: Urban Resilience  Prof. Dr. Nicola Tollin and Katarzyna
Wieszeczynska
Download litteratur og præsentationer
MODULE 5: Final session – presentation of white paper on organisational learning and how to integrate learning into future partnership activities Lecturer Maren Egedorf, University College Copenhagen Download litteratur og præsentationer

 


 

Emergency Architecture & Human Rights

 

Emergency Architecture & Human Rights (EAHR) works to strengthen the resilience of vulnerable groups suffering from inequality and humanitarian crises. Our activities span from the development of community platforms for citizen involvement, innovative and resource-efficient building methods, to teaching in architecture and social sciences.

Case: Forbedre livsmulighederne for syriske flygtninge og lav-indkomst jordanere i Irbid gennem økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling.

 

Arkitekter Uden Grænser

Arkitekter uden Grænser er en humanitær organisation, der arbejder for at skabe udvikling med arkitektur og planlægning som redskaber. Vores formål er at støtte udsatte og fattige befolkningsgrupper i de fattigste lande. Vi skaber arkitektfaglige udviklingsprojekter, fremmer oplysning om bekæmpelse af fattigdom og arbejder med at forbedre jordrettigheder i slumkvarterer. Vi arbejder for at at give alle men­nesker adgang til anstændige boforhold og levevilkår.

Case: Transformer slumområder til bæredygtige byområder ved at formalisere ejerskab over land og etablere kooperative boligselskaber. 

 

DIB

DIB er en dansk udviklingsorganisation, der samarbejder med lokale organisationer rundt omkring i verden om at gøre en forskel for mennesker, hvis livskvalitet er truet af ulighed, fattigdom og klimaforandringer gennem samarbejde, fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og støtte til civilsamfundsorganisationer i udviklingslande.

Case: Reducer fattigdom i landområder i Nepal ved at implementere løsninger efter ECO-village konceptet, der både er mere bæredygtig og bidrager til en en bedre økonomi. 

 

Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører Uden Grænser er en NGO baseret på frivillige med en stærk faglighed, der donerer deres tid. Vores frivillige skaffer rent vand, forbedrer sanitære forhold, etablerer solcelleanlæg, bygger skoler og sundhedsklinikker og arbejder med lokalt genbrug af affald. Vi sikrer lokal forankring og varige løsninger, og vores indsats understøtter en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Case: Opbyg viden i lokalsamfund i Sierra Leone om klimatilpasning for at reducere risiko i forbindelse med voldsomt vejr. 

 

Vidste du at...

den forventede levealder i Sierra Leone er cirka 52 år. Det er en af verdens laveste.