Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Mange mistede deres hjem under oversvømmelserne i Pakistan i 2010. Sammen med de lokale bygger IUG halmhuse til ofrene for oversvømmelserne.

Arv

Økonomiske tilskud til Ingeniører Uden Grænser er af stor og fundamental betydning for organisationens eksistens, og fortsatte virke med at hjælpe verdens fattigste og marginaliserede befolkningsgrupper.

Ved at betænke Ingeniører Uden Grænser i dit testamente er du med til at bygge en bedre fremtid og hjælpe flere til et liv ud af fattigdom. Med din arv støtter du arbejdet med at bygge skoler og sundhedsklinikker, udbedre veje og broer, opbygning af boliger og veje efter natur- og menneskeskabte katastrofer, og hjælper med at redde liv ved at give adgang til rent vand og ordentlige sanitære forhold.

Ved at testamentere selv en mindre del af din arv til vores arbejde, er du med til at gøre en forskel for de små lokalsamfund vi arbejder med. 

Som en humanitær organisation skal Ingeniører Uden Grænser ikke betale bo-afgift til starten, og hele det testamenterede beløb går derfor ubeskåret til vores humanitære virke. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil betænke IUG i mit testamente?

Et testamente skal være skrevet ned og underskrevet i overværelsen af en notar eller to vidner, der ikke står til at skulle arve ifølge testamentet. Testamentet indeholder typisk oplysninger som:

  • Navn, adresse og CPR-nummer
  • Hvem der skal betænkes og med hvad
  • Hvem der skal bestyre boet efter dig

Det er en god idé at tage kontakt til en advokat og få hjælp til at få oprettet testamentet. Du kan altid ringe til Ingeniører Uden Grænser, som vil hjælpe dig til advokatbistand. Ring på tlf. 70 27 40 06 eller kontakt os på info@iug.dk

 

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede har lavet testamente?

Det er nødvendigt at lave de tilføjelser eller ændringer, du ønsker, i dit testamente. Det gør du bedst i samarbejde med en advokat. Det behøver ikke at være den samme advokat, som har lavet dit oprindelige testamente.

 

Læs arvelovens regler her

Vidste du at...

kolera er skyld i mere end 100.000 dødsfald hvert år? En sygdom som oftest er forårsaget af forurenet drikkevand.