Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Frivilligopgaver hos IUG

Ingeniører Uden Grænser søger løbende frivillige til vores forskellige projekter. Omfanget spænder bredt, men typisk drejer det sig om 2-5 timer om ugen.

Se nedenstående liste over de projekter, som mangler frivillige og kontakt projektlederen, hvis der er en opgave, som du vil byde ind på eller har spørgsmål til.


 

Maskindesign- og bygningsfaglige ingeniører, jordbrugsøkonom og talknuser til opstart af te-projekt for bønder i Zimbabwe

Til næste fase af projektet er der brug for flere medlemmer til følgende områder: Implementering af te-produktion i Honde Valley i Zimbabwe – både special te (simpelt udstyr) og sort te (konstruktion af fabriksområde samt installation af større maskineri), kapacitetsopbygning af bønder og deres organisation, anskaffelse af blad-klippere for optimering af te-plukning, skabelse af hele værdikæden fra te-produktion til salg af te i Danmark.

Der er brug for følgende kompetencer/ profiler:

- Controller: håndtering af projektets økonomi

- Bygningsingeniør: bistand til konstruktion af lokal fabrik

- Maskinmester med kendskab til elektricitet: bistand til installation af maskineri (og el) på fabrik;

- Business baggrund/jordbrugsøkonom/el. lignende: til at opstille forskellige business cases for at sikre bedst mulig strategi til næste fase af projektet og finde markeder for salg af special te.

Kontakt projektleder: Vanja Elizabeth Wylie: vew@iug.dk

For nærmere info om controller-stillingen kontakt Dorte Lindegaard Madsen dlm@iug.dk

 

 

Mentorer, talknuser og uddannelseskyndige til at udvikle teknisk skole i Sierra Leone

IUG har samarbejdet med den fagtekniske skole Opportunity Training Centre, OTC, for unge med fysisk handicap siden 2018, hvor vi blandt andet har etableret solceller, en handikapvenlig WASH-bygning, samt udviklet en organisationsstrategi for skolen. Det nuværende projekt fra 2020, fokuserer på kapacitetsopbygning af OTC som organisation, styrkelse af undervisningen, samt at styrke OTC og destuderende i fortalerskab for handikaprettigheder i Sierra Leone.

Projektet søger i øjeblikket assistance til følgende områder:

- Financial controller: Til håndtering af projektets økonomi og arbejde med economics

- Mentor til værkstederne: OTC har følgende værksteder: ICT, metal og smedje, skrædderi, hår- og skønhed, samt elektronik. Vi søger én eller flere personer, der kunne tænke sig, at være mentor for ét eller flere af værkstederne.

Stillingen vil bestå i at kortlægge behovene i værkstederne og undersøge, hvordan vi nemmest kan løfte niveauet for de studerende, samt at hjælpe med dagligdagsudfordringer. Der er derfor behov for personer, som enten har en bred teknisk viden/forståelse eller viden om ét af de specifikke værksteder. Det tekniske niveau i Sierra Leone er relativt lavt sammenlignet med Danmark, og man behøver derfor ikke have en dybdegående teknisk viden.

Det forventes, at der ugentlig bruges gennemsnitligt 6 timer, men stillingen er relativt individuel, så man kan selv styre sin tid.

- Uddannelseskyndig med viden indenfor undervisning af analfabeter og folk med begrænset skolegang:

Vi har netop ansat en lokal ”literacy” underviser på skolen. Vi søger derfor en frivillig med

undervisningsviden indenfor dette emne. Det forventes, at der bruges 4 timer om ugen i starten og derefter en del mindre.

 

Fælles for alle stillingerne: De frivillige skal være i stand til at kommunikere på engelsk – både skriftligt og mundtligt, samt være åbne overfor den store videns- og kulturforskel, fra det danske skolevæsen til den Sierra Leonske kontekst.

Det samlede projekt forventes afsluttet i begyndelsen af 2023.

 

Kontakt projektleder Ida Højgaard på imhj@iug.dk – for nærmere info om controller-stillingen kontakt Dorte Lindegaard Madsen dlm@iug.dk

 

Koordinator til planlægning af workshop ved "World Water Congress & Exhibition Conference 2022"

Frivillig koordinator til kommunikation, organisering og fundraising søges til at planlægge og koordinere en WASH-workshop ved World Water Congress & Exhibition Conference 2022. Konferencen finder sted den 11.-15. september 2022 i København. Læs mere om kongressen her: https://worldwatercongress.org

De prioriterede temaer til programmet vil bl.a. fokusere på WASH, hvilket gør det relevant at byde ind med workshoppen: "Sanitation in Urban Informal Settlements - Sharing and transfer of knowledge to dweller communities" 

Koordinatoreren skal være med til at løse følgende opgaver:

- organisering af 2-3 online møder blandt de deltagende indlægsholdere / panel deltagere

- fundraising til inviteret indlægsholder, en NGO-repræsentant med rødder blandt beboere i "urban informal settlements"; muligvis en kandidat fra SDI (Slum Dwellers International)

- hjælp og sparring til kommunikation med workshop-gruppen, forarbejdelse og formidling af resultaterne af workshoppen 

- eventuelt organisering af tilknyttet arrangement i IUG-regi med deltagelse af inviterede indlægsholdere

Gennemsnitlig ca. 5-10 timer om måneden (plus/minus) fra slutningen af marts og frem til kongressen medio september. Derefter ca. 2 mdr. til opfølgningen. Kommunikationen i workshopgruppen vil foregå på engelsk.

Kontakt: projektleder Bo N. Jacobsen: bnj@iug.dk

 

Bygningsfaglige ingeniører til genopbygning, renovering og udvidelse af bygninger på Masanga Hospital i Sierra Leone

Til genopbygning og renovering af to bygninger på Masanga hospitalet i Sierra Leone, søges bygningsfaglige personer til at arbejde med design, udarbejdelse af tilbudsdokumenter, udvælgelse og tilsyn af en lokal entreprenør ”på distancen” samt afslutning af projektet med udarbejdelse af mangelliste, den endelige afregning med entreprenøren etc.

Ligeledes skal der foretages 2 kortere missioner til Sierra Leone for henholdsvis opstart og afslutning af projektet.

Vi søger 2-3 unge ingeniørstuderende eller uddannede ingeniører til at deltage i projektet med forventet tidshorisont fra februar – november 2022.

For nærmere info om projektet og opgaverne kontakt Project Manager Niels Bay Jensen: nbj@iug.dk

 

 

Controller til klima- og vandsektorprojekt i Sierra Leone

Til gennemførelse af et nyt klima- og WASH-projekt i Kenema i det sydlige Sierra Leone søges en controller, til følgende opgaver:

  • Håndtering af projektets økonomi,
  • Arbejde i Economics
  • Samarbejde med de lokale partnere om økonomien i projektet

Projektet er en del af IUGs mangeårige program på området og med afsæt i tidligere indsatser i Kenema-distriktet, som er et af de fattigste områder i Sierra Leone, vil aktiviteterne i denne fase styrke landsbyernes kapacitet til at modstå de årligt tilbagevendende og fremadskridende oversvømmelser, som følge af klimaforandringer. Blandt andet ved at klimasikre adgangen til vand i 50 landsbyer. Læs mere om projektet her

Kontakt Dorte Lindegaard Madsen: dlm@iug.dk

 

Assisterende projektleder og teknisk ingeniør til ICT-løsning til digitalisering af overvågning og servicelevering af rent vand i Sierra Leone

Dette IoT- og IcT-teknologibaserede projekt, har fokus på at fremme Digital Democracy i Sierra Leone, hvor folk mangler midlerne til at holde tjenesteudbydere af rent vand ansvarlige, når systemerne ikke leverer.

Projektet har til formål at ændre de eksisterende magtstrukturer gennem digitalisering. Dette ved at give befolkningen i Kenema distriktet, og i sidste ende hele Sierra Leone, de data, de har brug for således, at de kan holde vandforsyningsleverandørerne ansvarlige og ved at fremme en platform for civilt engagement.

Projektet er en del af det nystartede projekt: 'Citizen Driven Climate Sensitive WASH Management in Kenema District.' Læs mere her

Vi har brug for følgende kompetencer:

Projektledelse- og udvikling: planlægning, udvikling og eksekvering af den tekniske del af projektet, som omfatter lokal udvikling af forsyningskæden, installationsinstruktioner og -manualer, træning af teknikere og operatører samt drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner.

Civilt engagement: en person, der kan arbejde med vores UI-udviklingsteam og tage føringen i konceptualiseringen af, hvordan civilsamfundet kan engageres og gøre brug af de data, som er til rådighed fra vandtårnene, ex. i forhold til funktionalitet og forbrug.  

Kontakt projektleder: Cassia Pole: cpo@iug.dk

 

 

Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal give mennesker i udviklingslande et bedre liv