Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Growing Walls sikrer jordløse fattige handikappede adgang til sunde fødevare

Fødevaresikkerhed

Der er opnået fødevaresikkerhed, når alle mennesker til enhver tid har fysisk, social og økonomisk adgang til tilstrækkelige, sikre og nærende fødevarer, som dækker deres ernæringsbehov og opfylder deres fødevarepræferencer, så de kan føre et sundt og aktivt liv. Fødevaresikkerhed er for det enkelte individ en menneskeret.

IUGs projekter på fødevaresikkerhed skaber fundamentet for at verdens fattige og særligt udsatte sikres adgang til daglig sund kost, samt et indkomstgrundlag til forsørgelse af dem selv og deres familier.

Med fokus på bæredygtighed udvikles der innovative løsninger til at møde udfordringer og behov på lokalt plan. Implementering af løsninger involverende vand og solenergi er desuden en del af IUGs projekter på fødevaresikkerhedsområdet, hvorfor der indgås i tæt samarbejde med IUGs øvrige tematiske netværk.

 

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor fødevaresikkerhed

  • Konstruktion af nødvendige faciliteter, herunder f.eks. sikring af adgang til vand, gødning og andre produktionsfremmende og bæredygtige løsninger der øger den lokale produktivitet
  • Kvalitetskontrol
  • Træning af lokalbefolkning i forbedret dyrkningsmetoder, opbevaring og vedligehold af tekniske installationer.
  • Undervisning i sundhed og ernæring
  • Reduktion i tab af høst
  • Etablering af bæredygtige køle- og opbevaringsmuligheder til høst og fødevare
  • Sikring af indkomstgrundlag
  • Udvikling og understøttelse af konkurrencedygtigt marked for lokale producenter
  • Optimering af værdikæder fra mark til marked

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder


IUG arbejder med sammenslutninger af småbønder, lokale organisationer, lokale myndigheder og handelsdrivende med flere. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Kontakt IUGs sekretariat: kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk på fødevaresikkerhed.

 

Se alle fødevaresikkerhedsprojekter

FN: Stop sult

 

Sikker adgang til mad, afskaffe sult, opnå fødevaresikkerhed, en bedre kost og fremme bæredygtigt landbrug. Adgang til tilstrækkelig og nærende mad er en menneskeret, som ethvert land har pligt til, at sikre sine borgere. Læs mere

 FNs Verdensmål nr. 2 skal forandre vores verden.

FN: Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtig forbrug og produktion indebærer en effektiv udnyttelse af ressourcer, samt hensyntagen til de økosystemer, der er afgørende for en reduceret påvirkning og sikker levering af farlige kemikalier. Det betyder ikke kun miljømæssige fordele, men også sociale og økonomiske fordele, såsom øget konkurrenceevne, industriel udvikling på det globale marked, øget beskæftigelse og mere sundhed og dermed reduceret fattigdom. Læs mere

FNs Verdensmål nr. 12 skal forandre vores verden.

Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal give mennesker i udviklingslande et bedre liv