Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
I Nigeria bygger IUG sammen med DINNøddhjælp et nyt og sikkert børnehjem med el, vand og sanitet for udsatte børn

Strategiske Indsatsområder

 

  Vand, Sanitet og Hygiejne – WASH

Formålet med WASH projekter er at sikre retten til et sundt liv og forbedre sundheden blandt lokalbefolkningen i et givent område.
WASH projekter sigter således imod at levere sikker og pålidelig drikkevand, gode sanitære forhold (toiletter) og grundlæggende uddannelse i hygiejne.

 

  Fødevaresikkerhed

Der er opnået fødevaresikkerhed, når alle mennesker til enhver tid har fysisk, social og økonomisk adgang til tilstrækkelige, sikre og nærende fødevarer, som dækker deres ernæringsbehov og opfylder deres fødevarepræferencer, så de kan føre et sundt og aktivt liv. Fødevaresikkerhed er for det enkelte individ en menneskeret.

 

  Miljø

I forlængelse af FN's bæredygtighedsmål (SDGer) er bæredygtig udvikling er en vision om, hvorledes vi forvalter vores ressourcer nu og i fremtiden. Bæredygtig udvikling er at tage ansvar for resultaterne af det vi gør nu og her, men som har konsekvenser for kommende generationer. 

 

  Beredskab

IUG bidrager med teknisk viden og kapacitetsopbygning til katastrofeområder og nødstedte befolkninger. Beredskabsgruppen bistår andre ngo’er i alle faser af nødhjælpsindsats gennem tilvejebringelse af tekniske løsninger. 

Vil du være frivillig?

Følg IUG på

Informations­møde om IUG

Næste informationsmøde er mandag d. 13. januar kl. 17:30

Modtag IUGs nyhedsbrev