Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG sikrer værdighed og selvforsørgelse for mennesker med handikap i Sierra Leone

Workshop i reparationer af medicinsk udstyr

Sammen med Engineering World Health (EWH) og Genbrug og Donation (GD) afholder  IUG d. 2. april kl. 9-15 workshop i test og reparationer på medicinsk udstyr. Genbrug og Donation indsamler medicinsk udstyr fra regionens forskellige hospitaler og donerer udstyr til forskellige brændpunkter i verden.

 Ved denne workshop vil  IUG og EWH hjælpe GD med test og reparation af forskelligt medicinsk udstyr. Dette omfatter primært endoskoper, diatermi (elektrokirurgi) apparater, anæstesi instrumenter og åndedrætsværn. 

 Alle med interesse for området er velkomne til en spændende og udbytterig eftermiddag. 

 Kontakt Anna Candela Garolera på: annacandelagarolera@gmail.com for mere information 

 Adresse: Genbrug og Donation, Fabriksparken 20B, 2600 Glostrup 

Der vil være forfriskninger i løbet af workshoppen. 

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning