Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Efter to massive jordskælv i 2015 er IUG igang med at bygge skoler til Nepals børn og unge

Varsling af ordinær generalforsamling

Det varsles hermed at Ingeniører uden Grænser afholder ordinær generalforsamling d. 11. maj 2017.

Tidspunkt kl. 17.30

Sted: Metropol, Sigurdsgade 26, Kbh N

Online videolink med Odense og Århus: Sted annonceres ved udsendelse af dagsorden.

 
Forslag til generalforsamlings beslutning og kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen (frist 29. marts) og distribueres til medlemmer samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.
 
Forslag og cv på kandidaturer skal fremsendes til IUGs sekretariat på info@iug.dk eller via post til Ingeniører uden Grænser - Skt. Annæ Plads 16, 1 - 1250 København K. (format til cv på kandidat fremsendes via henvendelse til IUG sekretariat).

Valget af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen omfatter i 2017 formandsposten, fire bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter.

Til at supplerer bestyrelsen søges specifikt profiler med erfaring inden for følgende områder:

-       International udviklingserfaring

-       Økonomistyring (support til IUG Kasserer)

-       Kommunikation

-       Erfaring specifikt på IUG strategiske indsatsområder jf. IUGs strategi 2015-2020

-       Organisationsudvikling / internationale partnerskaber

IUGs bestyrelse er en arbejdende bestyrelse hvilket betyder, at forventningen til kommende bestyrelsesmedlemmer/suppleanter er, at man engagere sig i IUGs aktiviteter gennem deltagelse i arbejdsgrupper/projektgrupper. Efter valget vil bestyrelsen blive sat og specifikke indsatsområder vil blive tildelt hvert medlem af bestyrelsen alt efter kompetencer og interesse.

Tilmelding her (tilmelding er ikke obligatorisk) 

 

IUGs vedtægter – revideret januar 2017 

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget en tank til opsamling af regnvand og har koblet skolen til den offentlige vandforsyning.