Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG etablerer vandforsyningspost i Kenya

Undervisning i basal sundhed og hygiejne løfter små lokalsamfund og redder liv

Man siger om Sierra Leone, at det er verdens værste land at overleve i.  Med afsæt i mange års brutal borgerkrig hvor billeder af civile rædsler og børnesoldater gik verden rundt og hvor civile led store ofre, er dette nok sandt – landet er ikke kommet på fode igen. I dag lever næsten ½ million mennesker med handicap, mange med amputeringer og lemlæstelse som følge af krigen, og størstedelen af befolkningen lever i ekstrem fattigdom. For ca. to år siden ramtes landet af Ebola som lod det skrøbelige samfund til ren overlevelse, og landets udfordringer og manglende kapacitet på det sundhedsmæssige område blev i denne tid særlig synligt. 

IUGs fokus på sundhed

I 2014 igangsatte Ingeniører uden Grænser (IUG) med støtte fra Rambøll projektet: barfods-sundhedsklinik i Sierra Leone for at forbedre forholdene i sundhedsklinikken i Norway, Sierra Leone, og for at løfte kapaciteten på kvalificereret arbejdskraft på klinikken.       

Det anslås, at der i Sierra Leone er 7 læger pr. 100.000 indbyggere (i Danmark er tallet ca. 336 læger pr. 100.000 indbyggere). På mange af de få sundhedsklinikker i landet, er forholdene så kummerlige at kvinder - grundet manglende stabil elforsyning – er nødsaget til at føde i mørke, ligeledes mangler størstedelen af klinikkerne basale fornødenheder, og har til eksempel ofte ikke mulighed for ordentlig sterilisering af brugte instrumenter. Lokalbefolkningens behov for sundhedsmæssig pleje er enormt, og den kvalificerede arbejdskraft tilgængelig i landet, er ikke tilstrækkelig til at møde lokalbefolkningens behov. I samarbejde med lokal partner Engineers Without Borders – Sierra Leone har IUG derfor løftet opgaven om, at bygge en lokal sundhedspost hvor befolkningen i Norway kan få vejledning og råd samt blive tilset og henvist, hvis det er nødvendigt, til et hospital. Kvinderne i landsbyen er blevet undervist i basal familiesundhed, og i hvor vigtigt hygiejne er for sundhed. Derved fungerer kvinderne som kvalificeret kapacitet på sundhedsklinikken, og kan foruden viderebringe viden om centrale temaer som bl.a. håndhygiejne, fødselshjælp samt håndtering af de mest almindelige symptomer på infektion og sårpleje til lokalsamfundet. Sundhedsposten får besøg fra en landklinik en gang om ugen så en kvalificeret sygeplejeske kan tilse børn og syge. Projektet har indgået en aftale med distriktsmyndighederne således at dette tilsyn er sikret i fremtiden.

Under Ebola-krisen blev vigtigheden af undervisning i hygiejne tydelig for verden. I den forbindelse har den lille sundhedspost også fået et meget simpel anlæg til forbrænding af materiale brugt til sårpleje med mere. Manglende viden og dårlig håndtering af inficeret bandage og udstyr var netop nogle af de elementer der gjorde Ebolakrisen så fatal som den blev. For IUG er affaldshåndtering en central ting i vores arbejde med forbedret sanitære forhold.  

IUG har netop kunne overse overdragelsen af sundhedsklinikken, og samtidig se hvordan den øgede kapacitet og viden har fået stor betydning for lokalsamfundet.  
 

Vidste du at...

IUG har hjulpet over 50.000 mennesker i Sierra Leone med at få adgang til rent drikkevand.