Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

World Toilet Day

 

Den 19. november er det FNs World Toilet Day.

Det er en vigtig mærkedag, fordi mere end halvdelen af jordens befolkning ikke har adgang til velfungerende og sikre toiletter. Klimaforandringerne gør kun problemet større. Oversvømmelser ødelægger brønde, eller får spildevand fra toiletter flyde over med stor fare for at smitsomme og dødbringende sygdomme spredes, fordi spildevand og affald fra toiletterne ikke føres væk eller blandes med sparsomme vandressourcer.

Samtidig indeholder spildevand fra toiletter værdifulde ressourcer: vand, næring og energi. På globalt plan forbliver 80% af alt spildevand ubehandlet – det vil sige at det ikke bliver renset eller filtreret – med store negative påvirkninger af helbred og livsvilkår for de mennesker der risikerer smitte fra affaldet. 

Derfor er arbejdet med at forbedre sanitet og adgangen til rent vand helt central for Ingeniører Uden Grænsers arbejde. Når vi udfører arbejde på for eksempel sundhedsklinikker og skoler, er det ofte vand og sanitet vi ser på som noget af det første. Et lokalsamfund der plages af kolera og diarre, har ikke mange chancer for at løfte sig selv op.

I slummen i Sierra Leones hovedstad Freetown planlægger vi at opføre en toiletbygning, biogasanlæg, køkken og community centre. Her samtænker vi en række forskellige behov og løsninger. Spildevandet fra toiletterne bruges til at lave biogas, der kan bruges til at lave mad i køkkenet. Her kan de lokale komme ind og lave mad, som de fx. kan sælge i et gadekøkken. Restproduktet fra biogasproduktionen kan bruges som gødning i lokale køkkenhaver. 

Det giver bedre sundhed, adgang til billig, bæredygtig energi og det giver lokale kvinder mulighed for at skabe sig en indtægt.

 

Vidste du at...

cirka 87% af befolkningen i Sierra Leone ikke har adgang til det nationale el-net? Derfor arbejder IUG for at etablere solcellesystemer i landsbyer.