Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Mohamed S. Khalil (yderst til venstre) hos vores samarbejdspartner, EWB-SL, er sammen med de øvrige frivillige i Sierra Leone en stor drivkraft i det fælles projekt.

To store donationer sætter fokus på sundhed i Sierra Leone

Uden penge, ingen projekter. Det er virkeligheden for Ingeniører uden Grænser og ikke mindst for de mange mennesker, som dagligt drager fordel af den indsats, som vi yder i samarbejde med de berørte lokalbefolkninger og andre værdifulde samarbejdspartnere.

IUG er derfor meget glade for at kunne fortælle, at Asta & Jul. P. Justesens Fond og Novo Nordisk netop har doneret henholdsvis kr. 800.000 og kr. 200.000, så vi kan videreudvikle vores engagementer i Kenema-distriktet i det østlige Sierra Leone sammen med vores søsterorganisationen, Engineers Without Borders, Sierra Leone (EWB–SL).

Vi er særligt glade, da donorers interesse og bidrag er af altafgørende betydning for, at IUG kan etablere eller bygge videre på allerede eksisterende projektarbejder. I fælleskab bidrager vi alle til at gøre en forskel for de mange børn og voksne, som uforskyldt lever under kummerlige forhold eller bliver berørt af akutte, livstruende begivenheder ude omkring i verden.

Et udvidet sundhedsprogram i Kenema-distriktet

De to store donationer skal bruges til at realisere et udvidet sundhedsprogram, som iværksættes i forlængelse af IUGs vand- og sanitetsprojekter i Kenema-distriktet. Sundhedsprogrammet skal medvirke til at sikre 20 landsbyer adgang til toiletter og rent drikkevand og videregive den nødvendige viden om, hvordan god hygiejne kan redde liv. IUG lægger vægt på, at tekniske løsninger og undervisning skal introduceres samtidigt for at skabe bæredygtige løsninger på de sanitære problemer.

En styrket indsats på sundhedsområdet handler ikke blot om at have adgang til rent drikkevand og toiletter. Det handler også om at informere landsbybeboerne om eksistensen af sygdomme som en konsekvens af manglende adgang til rent drikkevand og latriner. Derfor er det af meget stor betydning, at vi kan benytte de lokale netværk, som allerede er tilgængelige, til at videreformidle viden om gode sanitære forhold og hygiejne. Jo mere, vi kan bidrage til at øge kendskabet blandt befolkningen om de smittebærende faktorer, des bedre rustet står de i kampen for et sundere liv.

I sammenhæng med en udbygning af sundhedsundervis­ningen, vil vores lokale partnere videregive information fra myndighederne og uddele hjælpemidler til forbedret hygiejne. Indbyggerne i landsbyerne har i tilgift vist stor interesse for at organisere komitéer for vand og sanitet. De er allerede begyndt at diskutere, hvordan de kan videreudvikle landsbyerne.

Sierra Leone kæmper stadig med ebola-epidemien

Pengene til sundhedsprojektet falder på et meget tørt sted. Det viser den seneste opgørelse fra WHO med al tydelighed. Ifølge den netop offentliggjorte situationsrapport fra WHO er der i den seneste uge konstateret 80 nye tilfælde af ebola-smittede alene i Sierra Leone. I Kenema-distriktet viser de seneste opgørelser, at der blev registeret 1-2 nye tilfælde i januar måned 2015. Det er ganske vist små tal set i lyset af, at der alene i Sierra Leone er registreret omkring 10.340 tilfælde, siden epidemien for alvor brød ud omkring maj 2014. Knap 3200 mennesker er døde alene som følge af epidemien.

Læs mere om IUGs engagement og projekter i Sierra Leone ved at klikke på infobokse til højre.

Husk også at læse den personlige beretning af Mohamed Salman Khalil, EWB–SL, som vi bragte i IUGs september nyhedsbrev 2014. I artiklen fortæller han om, hvordan det er at have ebola-epidemien så tæt inde på livet, hvilke konsekvenser epidemien har for landet, og ikke mindst hvilke fremtidsperspektiver han umiddelbart ser for Sierra Leone.

Læs mere om den aktuelle situation i Sierra Leone på WHO’s hjemmeside.

Vidste du at...

cirka 87% af befolkningen i Sierra Leone ikke har adgang til det nationale el-net? Derfor arbejder IUG for at etablere solcellesystemer i landsbyer.