Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Tak til Lone Dybkjær

Lone Dybkjær er gået bort efter flere års kræftsygdom. Hun var miljøminister fra 1988-90 og repræsenterede Radikale Venstre i Folketinget og Europaparlamentet gennem mere end 40 år. 

 

Hun var også uddannet civilingeniør og mangeårigt medlem af Ingeniører Uden Grænser. Hun bidrog blandt andet som dirigent på flere af organisationens generalforsamlinger.

Sammen med en række profiler fra erhvervsliv, organisationer og universitetslivet stod hun i en årrække i spidsen for en indsats for at styrke Ingeniører Uden Grænser gennem synliggørelse, medlemshvervning og fundraising.

 

Vi takker Lone for hendes engagement i Ingeniører Uden Grænser. 

 

Lone Dybkjær blev 80 år gammel.

 

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning