Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Ved DHL i 2016 donerede Sweco ialt 15.000 kr. til IUG

Sweco Danmark har tegnet et virksomhedsmedlemskab med IUG

Ved årets DHL stafet i september 2016, donerede Sweco Danmark penge pr. løbet kilometer fra alle deltagende medarbejdere til den teknisk-humanitære organisation IUG. 

”Valget om at støtte netop IUG er opstået igennem et ønske i Sweco Danmark om dels at øge stoltheden ved at være ingeniør og ansat i Sweco, og dels at udnytte det slægtskab der er med IUG til at bidrage til nødhjælp og langsigtede løsninger i udviklingslande.

Læs mere om motivationen for at donere til IUG ved DHL-stafetten 2016

I Sweco er der et stort fokus på tværfagligt samarbejde og på internt netværk i virksomheden mellem discipliner og generationer, hvilket Sweco håber det nye virksomhedsmedlemskab vil bidrage til igennem muligheden for Swecos medarbejdere for, at indgå i IUGs projektgrupper og hjælpe til ved IUGs projekter. Sweco vil derfor yderligere gøre det muligt for Swecos medarbejdere at søge om, at komme med ud på implementeringen af IUGs projekter i projektlandene, hvor Sweco vil betale deres arbejdstid og give orlov til dette efter aftale. Tanken bag dette er dels at bidrage til implementeringen af projekterne hos IUG og herigennem understøtte udvikling direkte via de ansattes ekspertiser, og dels at give nogle af Swecos medarbejdere muligheden for at arbejde under andre forhold end ellers vant, og til at se deres projekter ”komme til live”.

Sweco Danmark ser frem til at kunne lancere virksomhedsmedlemskabet, og til at indgå i projektgrupper med Ingeniører uden Grænser.” - Ellen Holbek, SWECO

IUGs aktiviteter spænder vidt. Disse aktiviteter lader sig bl.a. afvikle grundet IUGs stærke base af frivillige, og stærke bånd til danske virksomheder. IUG ser det som en betydelig force i vores virke, at vi kan binde vores fokus på at forbedre levevilkårene for verdens fattigste med dansk knowhow og viden via samarbejde og partnerskab med virksomheder. Der er qua IUGs tekniske fokus en unik mulighed for at binde den kommercielle platform sammen med modtagergrupper i udviklingslande, som ellers aldrig ville have mulighed for at få denne ekspertise stillet til rådighed; for derved at tage de første skridt ud af fattigdom. En vigtig mission for IUG er at støtte op om den danske fagtekniske base og skabe rammer, hvor tekniske fagfolk får mulighed for at erhverve viden og erfaring fra udviklingsprojekter på en international platform, og at udnytte deres ekspertise til verdens fattige og udsatte befolkningsgruppers fordel.

IUG ser frem til et givtigt partnerskab med Sweco og dets ansatte, og til et stærkt samarbejde med stor gevinst for begge parter – men mest af alt, til at de fattige landsbysamfund og familier, nu vil få gavn af dette partnerskabs resultater i form af basale livsforbedrende foranstaltninger og vejen ud af fattigdom.

Vidste du at...

IUG har hjulpet over 50.000 mennesker i Sierra Leone med at få adgang til rent drikkevand.